Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.9.20

gru 4, 2023 | Aktualności

W dniu 1 grudnia 2023 roku opublikowaliśmy nową wersję systemu Produkcja dla WAPRO MAG. Jest to największa od 2 lat aktualizacja tego systemu.

Wersja 1.8.9.20 (01.12.2023):

PRO POS:

 • Dodano alfabetyczne sortowanie pól dodatkowych. (link)
 • Dodano funkcjonalność umożliwiającą ustawienie serwera od strony interfejsu PRO POS. (link)
 • W menu etapu dodano przycisk „Pracownicy” umożliwiający ręczne lub za pomocą skanu przypisywanie pracowników do etapu. (link)
 • Dodano mechanizm wyszukiwania artykułów za pomocą skanera. (link)
 • Dodano możliwość drukowania etykiet od strony kodów egzemplarzowych dokumentu ZLM (link), kodów egzemplarzowych pozycji dokumentu magazynowego (link) oraz listy produktów/artykułów pochodnych. (link)
 • Zmodernizowano interfejs użytkownika. (link)
 • Dodano przycisk umożliwiający wyszukiwanie artykułów pochodnych oraz składników po nazwie artykułu, kodzie kreskowym, indeksie handlowym i katalogowym. (link)
 • Dodano filtr pokazujący wszystkie zlecenia na urządzeniu POS przypisanym do gniazda i urządzenia. (link)

PRO Manager:

 • Dodano opcję umożliwiającą dodawanie czasu modelowego etapu dla wariantu. (link)
 • Usprawniono mechanizm wyliczania czasu modelowego trwania etapu. (link)
 • Dodano możliwość wprowadzania wpisów do słownika nazw etapów. (link)
 • Dodano możliwość wyboru dowolnego etapu z polem warunkującym opcjonalność nie tylko od etapu od którego jest zależny. (link)
 • Usprawniono pola warunkujące opcjonalność i warunki dla etapów. (link)
 • Dodano możliwość wyszukiwania i sortowania urządzeń w oknie „Urządzenia POS”. (link)
 • Dodano opcje umożliwiającą automatyczne logowanie przypisanych pracowników do etapu po wystartowaniu przez pierwszego zalogowanego w zleceniu pracownika. (link)
 • Dodano możliwość blokowania szablonów etykiet. (link)
 • Dodano obsługę pól etykiet w formacie kodu 2D – DataMatrix. (link)
 • Dodano mechanizm umożliwiający automatyzacje procesu drukowania etykiet na POSie. (link)
 • Dodano mechanizm grupowego dodawania artykułów pochodnych, poprzez zaznaczenie wielu artykułów lub kategorii. (link)
 • Rozbudowano mechanizm generowania numerów serii o numer tygodnia w roku. (link)
 • Dodano funkcjonalność, która umożliwia przeliczenie i aktualizacje danych dla zleceń produkcyjnych dla danego magazynu. (link)
  Uwaga! Zaleca się uruchomienie tej operacji po zainstalowaniu Systemu Produkcja w wersji 1.8.9.20. Brak wykonania tej operacji może skutkować nie pojawianiem się w PRO Zarządzanie niektórych danych, które muszą być na nowo obliczone. To czy dane zlecenie produkcyjne ma najnowsze i zaktualizowane mówi kolumna „Aktualizacja” dla zleceń produkcyjnych w PRO Zarządzanie.

PRO Zarządzanie Produkcją:

 • W zakładce „Pracownicy” w oknie „Czynności” dodano kolumny – nazwa produktu, indeks katalogowy, indeks handlowy, ilość oraz modelowy czas. (link)
 • W zakładce „Urządzenia” w oknie „Etapy” dodano kolumny ze statusem etapu, nazwą produktu, ilością do produkcji oraz indeksem katalogowym i handlowym. (link)
 • Dodano możliwość dodania etapu do wybranego zlecenia produkcyjnego. (link)
 • Dodano możliwość generowania zleceń produkcyjnych od strony zapotrzebowania na składniki. (link)
 • Dodano możliwość dodawania i usuwania składników oraz artykułów pochodnych do etapu. (link)
 • Dodano opcje automatycznego ustawiania się przedziału dat na diagramie Gantta. (link)
 • Dodano mechanizm umożliwiający generowanie kodów egzemplarzowych. (link)
 • Dodano operacje dodatkową na zleceniach produkcyjnych, która przelicza i aktualizuje dane zlecenia produkcyjnego. (link)
 • Dodano kolumnę „Aktualizacja”, która wskazuje kiedy dane zlecenia produkcyjne zostały przeliczone. (link)

PRO Generator Zleceń:

 • Dodano obsługę pól dodatkowych zlecenia i pozycji oraz czasu realizacji w oknie grupowej edycji zleceń produkcyjnych. (link)
 • Dodano mechanizm umożliwiający generowanie kodów egzemplarzowych. (link)

PRO Ustawienia artykułu:

 • Rozbudowano mechanizm generowania numerów serii o numer tygodnia w roku. (link)

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner