Opis systemu

Dedykowany system do obsługi produkcji rozszerzający funkcjonalność systemu WAPRO Mag o obsługę półproduktów, planowanie i zarządzanie produkcją, kontrole realizacji na poszczególnych etapach produkcji, obsługę linii i gniazd produkcyjnych. Zarządzanie dostępnymi...

czytaj dalej

Generator zleceń produkcyjnych 

Moduł pozwalający na sprawne generowanie zleceń produkcyjnych wraz ze zleceniami na półprodukty, z uwzględnieniem aktualnych możliwości produkcyjnych (stany surowców, półproduktów, zamienników) oraz generowanie zamówień na elementy brakujące.  Główne elementy...

czytaj dalej

Generator kartotek

Moduł dodający nowe kartoteki produktów w trakcie przyjmowania zamówienia wraz ze specyfikacją materiałową na podstawie w pełni definiowanego formularza. Pozycje składników produktów mogą być wyliczane na podstawie definiowanych parametrów i miar wirtualnych (miar...

czytaj dalej

Generator etykiet

Moduł umożliwiający definiowanie i wydruk etykiet produktów i identyfikatorów dla pracowników. Etykiety mogą być drukowane z obsługą tzw. brandu klientów zamawiających produkty. Zakres definicji etykiet obejmuje pola zamówienia, dokumentu magazynowego, zlecenia...

czytaj dalej

Zarządzanie produkcją 

Moduł dedykowany dla osób zarządzających produkcją i sprawujących bezpośredni nadzór. Moduł do obsługi procesów związanych z zarządzaniem produkcją. Bieżący podgląd i kontrola statusów zleceń oraz rozliczanie ręczne produkcji. Moduł umożliwia łatwą weryfikację...

czytaj dalej

Manager produkcji

Moduł obsługujący konfiguracje systemu oraz parametrów ustawień systemowych. Główne elementy modułu:  Konfiguracja systemu i urządzeń POS. Pełna konfiguracja systemu. Konfiguracja personelu i wydruki identyfikatorów. Definicje technologii. Definicja kalendarzy...

czytaj dalej

Wydruki i raportowanie

Moduł umożliwiający podpinanie indywidualnych wydruków i raportów. Raporty mogą być wywoływane z poziomu listy zleceń produkcyjnych, listy dokumentów magazynowych programu WAPRO Mag oraz zarządzania produkcją i modułu POS. Główne elementy modułu: Technologia raportów...

czytaj dalej

Planer

Moduł automatyzujący rozpisywanie i planowanie zleceń w czasie, w oparciu o przydział poszczególnych etapów do gniazd produkcyjnych uwzgledniający aktualne możliwości pod względem dostępnych zasobów urządzeń i personelu tzw. moce produkcyjne. Mechanizm planowania...

czytaj dalej

POS – terminal produkcyjny

Moduł obsługujący ekran dotykowy pracujący w trybie bankomatowym (brak kontrolek ekranowych okna Windows). Pracownik po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora lub kodu PIN ma możliwość rozpoczynania i kończenia poszczególnych etapów (zdefiniowanych dla danego...

czytaj dalej
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner