CASE STUDY

Wdrożenie systemu produkcja w firmie produkującej granulaty

Profil działalności klienta

Nasz klient jest liderem w tworzeniu granulatów oraz mieszanek PVC która stanowi surowiec dla innych producentów. Głównymi produktami są granulaty:

 • Miękkie – plastyfikowalne (PVC-P) mających zastosowanie w produkcji wyrobów medycznych, drenów, maseczek tlenowych, wężyków, również spożywczych, uszczelek (okiennych, drzwiowych, lodówkowych), osłon i izolacji kablowych
 • Twarde – nieplastyfikowane (PVC-U) mających zastosowanie w produkcji: profili, listew, rynien, paneli.

Wymagania

 • Planowanie produkcji w okresach przyszłych przy uwzględnieniu terminów planowanych dostaw surowców.
 • Eksportowanie planów produkcyjnych i analizy zapotrzebowania surowców do formatu Excel.
 • Kontrola nad mocami i możliwościami produkcyjnymi w okresach przyszłych.
 • Ewidencja i rozliczanie surowców podczas trwania procesu produkcyjnego.
 • Ewidencja i zgłaszanie usterek za pomocą sytemu do zarządzania produkcją.
 • Kontrola nad poszczególnymi etapami produkcji
 • Kontrola pracowników produkcyjnych.
 • Odwzorowanie w systemie WAPRO faktycznych etapów produkcji.
 • Możliwość ewidencji dokumentów magazynowych związanych z produkcja zgodnie z wymogami grupy kapitałowej.
 • Rejestracja parametrów kontroli jakości w systemie produkcyjnym
 • Raportowanie wydajności pracowników
 • Ograniczenie zbędnych dokumentów

Wdrożone rozwiązania

System Produkcja dla wapro mag

Importer z programu BenSYS

receptur produktów zbudowanych z kategorii artykułów

Obsługa

mechanizmów grupowania składników oraz definiowania kosztów rodzajowych

Obsługa zamienników

artykułów w procesie realizacji zlecenia oraz jego planowania

Opracowanie dodatkowych raportów

w formacje zgodnym z MS Excel.

Realizacja założeń wdrożenia

Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych – zostało zrealizowane za pomocą definicji technologii i etapów z uwzględnieniem czasów normatywnych i wydajności pracowników.

Kontrola nad poszczególnymi etapami produkcji - zostało zrealizowane za pomocą modułu zarzadzania produkcją oraz systemem meldowania wykonanych czynności i prac przez personel na stanowiskach POS.

Kontrola pracowników produkcyjnych – zostało zrealizowane poprzez konieczność meldowania postępu prac i poświęconego czasu oraz raportowaniu wydajności pracowników w różnych przekrojach analitycznych.

 • Dostęp do danych z poziomu modułu zarzadzanie produkcją z możliwością filtrowania czynności i zleceń wykonywanych przez pracownika.
 • Generowanie predefiniowanych raportów takich jak analiza wydajności pracownika w okresie i na tle innych pracowników.
 • Przegląd aktywności pracowników tzw. logi systemowe

Odwzorowanie w systemie WAPRO faktycznych etapów produkcji

Założenie zostało zrealizowane poprzez operowanie na danych które mają swoje źródło w jednej bazie danych. Zlecenia produkcyjne, dokumenty magazynowe, kartoteki pracowników, kartoteki urządzeń, statusy dokumentów, zlecenia serwisowe i wiele innych są to obiekty które występują jako część wspólna dla programu WAPRO Mag i produkcja. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda zmiana stanu zlecenia jest jednocześnie zmiana w kartotece systemowej zleceń produkcyjnych.

Ograniczenie zbędnych dokumentów

Realizacja celu poprzez przeniesienia komunikacji do systemu informatycznego WAPRO ERP, automatycznym generowaniem dokumentów i powiadomień email, rejestracją systemową informacji dodatkowych (kto, co, kiedy robił, na jakim stanowisku, parametry techniczne w trakcie realizacji procesu), w pełni scentralizowanym systemie zarządzania produkcją.

Eksportowanie planów produkcyjnych i analizy zapotrzebowania surowców do formatu Excel – realizacja za pomocą indywidualnie opracowanych raportów.

Możliwość ewidencji dokumentów magazynowych związanych z produkcją zgodnie z wymogami grupy kapitałowej

Zrealizowane zostało poprzez dodanie możliwości tworzenia struktury dokumentów i ich wyceny zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

Rejestracja parametrów kontroli jakości w systemie produkcyjnym

Dla kontroli tzw. między operacyjnej poprzez zdefiniowanie pól dodatkowych dla poszczególnych etapów oraz w formie etapów opcjonalnych, natomiast dla kontroli końcowej w ramach zleceń produkcyjnych jako etap technologii z możliwością częściowej kontroli w sytuacji, w której poprzednie etapy są lub nie są zakończone w całości.

Raportowanie wydajności pracowników

Za pomocą dodatkowo opracowanych raportów analitycznych na podstawie śledzonego czasu pracy na poszczególnych etapach zarówno dla zleceń produkcyjnych jak i poza produkcyjnych oraz ilości wyprodukowanych produktów.

Ograniczenie zbędnych dokumentów

Realizacja założenia za pomocą przeniesienia komunikacji do systemu informatycznego WAPRO ERP, automatycznym generowaniem dokumentów i powiadomień email, rejestracją systemową informacji dodatkowych (kto, co, kiedy robił, na jakim stanowisku, parametry techniczne w trakcie realizacji procesu), w pełni scentralizowanym systemie zarządzania produkcją.

Zamów bezpłatną prezentację systemu.

Zadzwonimy, umówimy dogodny termin i online pokażemy jak działa nasz system.

Opowiemy też o naszych doświadczeniach oraz prowadzonych wdrożeniach

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner