SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ W BRANŻY MEBLARSKIEJ

Branża meblarska charakteryzuje się personalizowanymi zamówieniami pod klienta. Wysokim stopniem skomplikowania technologii (rozbudowany i zróżnicowany park maszynowy) i wykorzystania wielu rodzaju surowców (drewno, metal, tworzywa sztuczne, metale szlachetne, skóra).

Branża meblarska w liczbach

%

Branża meblarska odpowiada za ponad 2% polskiego PKB

Branża meblarska to czwarty przemysł w kraju pod względem wielkości zatrudnienia

%

90% polskich wyrobów meblarskich trafia do Europy Zachodniej

Główne problemy występujące w procesie zarzadzania produkcja

Rezerwacja surowców pod zlecenie;

Ewidencjonowanie i kontrola konkretnych partii surowców;

Szczegółowe informacje o parametrach etapu w ramach zlecenia dla konkretnego zamówienia od odbiorcy – pełne traceability dla surowców, personelu i urządzeń;

W przypadku produkcji mebli pod zamówienie planowanie daty rozpoczęcia zlecenia, aby zakończyć cały proces na wskazany dzień z uwzględnieniem czasu na obsługę logistyki i kooperacje zewnętrzną;

Kontrola wydajność personelu, utrzymywanie norm czasowych i jakościowych;

Przekazywanie surowców dla konkretnych gniazd produkcyjnych w odpowiednim czasie wynikającym z aktualnie realizowanego etapu.

Wykorzystane funkcjonalności:

Moduł POS

Moduł obsługujący ekran dotykowy pracujący w trybie bankomatowym (brak kontrolek ekranowych okna Windows). Pracownik po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora lub kodu PIN ma możliwość rozpoczynania i kończenia poszczególnych etapów (zdefiniowanych dla danego zlecenia produkcyjnego na podstawie przypisanej technologii) dla zleceń w obrębie etapów, do których pracownik jest przypisany oraz zgłaszanie predefiniowanych komunikatów (błędy w trakcie produkcji, informacje o przebiegu procesu produkcyjnego). Możliwość opracowywania indywidualnych ekranów dostosowanych do specyfiki konkretnej firmy.

Zarządzanie produkcją

Moduł dedykowany dla osób zarządzających produkcją i sprawujących bezpośredni nadzór. Moduł do obsługi procesów związanych z zarządzaniem produkcją. Bieżący podgląd i kontrola statusów zleceń oraz rozliczanie ręczne produkcji. Moduł umożliwia łatwą weryfikację aktywności pracowników dla zlecenia oraz kontrole czasów realizacji dla poszczególnych etapów wraz z możliwością ręcznej korekty.

Generator zleceń

Moduł pozwalający na sprawne generowanie zleceń produkcyjnych wraz ze zleceniami na półprodukty, z uwzględnieniem aktualnych możliwości produkcyjnych (stany surowców, półproduktów, zamienników) oraz generowanie zamówień na elementy brakujące.

Integracja z systemem WMS

Wydania surowców dla poszczególnych gniazd produkcyjnych i przyjęcia z produkcji)

Integracja z automatyką

Integracja z automatyką linii i urządzeń produkcyjnych (np. piły optymalizujące cięcie surowca, pobierania stanów liczników z urządzeń.)

Wykorzystane funkcjonalności:

Moduł POS

Moduł obsługujący ekran dotykowy pracujący w trybie bankomatowym (brak kontrolek ekranowych okna Windows). Pracownik po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora lub kodu PIN ma możliwość rozpoczynania i kończenia poszczególnych etapów (zdefiniowanych dla danego zlecenia produkcyjnego na podstawie przypisanej technologii) dla zleceń w obrębie etapów, do których pracownik jest przypisany oraz zgłaszanie predefiniowanych komunikatów (błędy w trakcie produkcji, informacje o przebiegu procesu produkcyjnego). Możliwość opracowywania indywidualnych ekranów dostosowanych do specyfiki konkretnej firmy.

Zarządzanie produkcją

Moduł dedykowany dla osób zarządzających produkcją i sprawujących bezpośredni nadzór. Moduł do obsługi procesów związanych z zarządzaniem produkcją. Bieżący podgląd i kontrola statusów zleceń oraz rozliczanie ręczne produkcji. Moduł umożliwia łatwą weryfikację aktywności pracowników dla zlecenia oraz kontrole czasów realizacji dla poszczególnych etapów wraz z możliwością ręcznej korekty.

Generator zleceń

Moduł pozwalający na sprawne generowanie zleceń produkcyjnych wraz ze zleceniami na półprodukty, z uwzględnieniem aktualnych możliwości produkcyjnych (stany surowców, półproduktów, zamienników) oraz generowanie zamówień na elementy brakujące.

Integracja z systemem WMS

Wydania surowców dla poszczególnych gniazd produkcyjnych i przyjęcia z produkcji)

Integracja z automatyką

Integracja z automatyką linii i urządzeń produkcyjnych (np. piły optymalizujące cięcie surowca, pobierania stanów liczników z urządzeń.)

Rozwiązania poza standardowe

Zwrot surowca

obsługa przyjęcia części niewykorzystanego surowca z jego automatyczną wyceną.

Obsługa naddatków produkcyjnych

ewidencjonowania ilości półproduktu w zakresie ilości netto i brutto.

Zamów bezpłatną prezentację systemu.

Zadzwonimy, umówimy dogodny termin i online pokażemy jak działa nasz system.

Opowiemy też o naszych doświadczeniach oraz prowadzonych wdrożeniach

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner