Etapy wdrożenia

 

Każdy system informatyczny, który ma być prawidłowo wdrożony musi być poprzedzony planowaniem etapów i zakresu prac. Podstawowymi etapami procesu wdrożenia prezentowanego systemu są:

 

1. Określenie wymagań dla systemu

Jakie elementy są kluczowe dla poprawności funkcjonowania procesów produkcyjnych, oraz które elementy przysparzają najwięcej problemów dotychczas. Prawidłowa diagnoza jest fundamentem udanego wdrożenia.

Szczegółowe określenie celów wdrożenia to przykładowo:

 • Potwierdzenie lub zaprzeczenie możliwości obsługi bieżących procesów produkcyjnych za pomocą oprogramowania Produkcja dla WAPRO Mag.
 • Potwierdzenie lub zaprzeczenie konieczności opracowania dodatkowych funkcjonalności.
 • Wycena koniecznych nakładów finansowych na wdrożenie i zakup licencji i dodatkowego sprzętu i urządzeń.
 • Przygotowanie harmonogramu wdrożenia systemu.
 • Sprecyzowanie założeń wdrożeniowych – jakie kluczowe elementy mają zostać usprawnione oraz sposób ich realizacji.

2. Analiza przedwdrożeniowa

Opracowanie szczegółowej analizy funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie i ich realizacja w systemie produkcyjnym wraz z harmonogramem oraz wykazem funkcjonalności wymagających opracowania (opis szczegółowy, cel wprowadzenia, wymagalność przy starcie systemu).

3.Wybór wariantu systemu

Dobór wersji ze względu na wymagana funkcjonalność systemu i planowany sposób zarzadzania produkcją w przedsiębiorstwie.

4. Prace programistyczne

Etap związany z opracowania dodatkowych funkcjonalności. Okres od miesiąca do kilku potrzebny na zaprojektowanie, opracowanie nowych funkcji i ich dokładne przetestowanie.

 • Projektowanie modułu.
 • Opracowanie modułów dodatkowych.
 • Test oprogramowania.
 • Dokumentacja techniczna.

5. Wdrożenie systemu

Poza instalacją oprogramowanie elementem który zajmuje spory nakład pracy i czasu jest wprowadzenie do systemu kartotek i danych dotychczas niewystępujących w programie WAPRO Mag takich jak technologia, kartoteki urządzeń, definicje gniazd i linii produkcyjnych.

 • Instalacja.
 • Konfiguracja.
 • Szkolenie personelu.
 • Asysta w trakcie uruchomienia.

6. Start systemu – rozpoczęcie pracy

Wsparcie i asysta zdalna w pierwszym okresie użytkowania systemu poprzez wydelegowanie i rezerwacje personelu producenta tylko dla czynności bieżącej pomocy rozpoczynającemu prace klientowi.

 

7. Wsparcie powdrożeniowe

 • Aktualizacje dla potrzeb zgodności z nowymi wersjami programu WAPRO Mag.
 • Nowe funkcjonalności w ramach rozwoju systemu dodawane w kolejnych wersjach.
 • Serwis oprogramowania.
 • Zapewnienie wsparcia technicznego i wdrożeniowego.
 • Stały rozwój poprzez opracowanie nowych funkcji i raportów na podstawie dotychczasowej pracy z systemem.