CASE STUDY – EKOMAX

Wdrożenie systemu produkcja w firmie Ekomax

Profil działalności klienta

Ekomax Sp. z o.o. od kilkunastu lat stawia na innowacje i rozwój zaplecza technologicznego, które pomagają wyjść na przeciw aktualnym problemom z zanieczyszczaniem środowiska przez przedsiębiorstwa. W firmie wyodrębnione są trzy strategiczne działy — w każdym z nich odrębny zespół ekspertów rozwija działalność na innym polu związanym z ochroną środowiska. Kolejne cztery działy wewnętrzne są wsparciem dla podstawowej działalności. Wszystkie jednostki ściśle ze sobą współpracują oferując klientom kompleksową pomoc w przestrzeganiu zasad ekologii.

Ekomax od kilkunastu lat z pasją i sukcesami prowadzi kompleksową działalność w zakresie ochrony środowiska. Rozpoczynając w 2001 roku od transportu, odbioru i magazynowania odpadów przemysłowych, a następnie inwestując w nowoczesne instalacje do odzysku, stał się wszechstronnym ekspertem w swojej dziedzinie i partnerem polskich przedsiębiorstw na polu ekologii. Równolegle z regulacjami prawa ochrony środowiska stopniowo wprowadzanymi w Polsce, pracuje nad budowaniem wśród przedsiębiorców świadomości ekologicznej i znajomości wymogów prawnych, którym podlegają. Nie ograniczając się jedynie do odbioru odpadów, oferuje im pomoc formalnoprawną w tym zakresie, powołując dział doradztwa w zakresie ochrony środowiska.

Innowacje

Poprzez stopniowe uruchomianie kolejnych innowacyjnych linii technologicznych do produkcji ekologicznych wyrobów ropopochodnych i chemii przemysłowej gliwicki zakład Ekomax stał się ważnym punktem na mapie Polski w zakresie gospodarowania odpadami. Posiada instalacje do odzysku olejów, płynów niskokrzepnących, filtrów olejowych i rozpuszczalników. Swoje odpady przekazują do zagospodarowania jednostki wojskowe, kopalnie, huty, warsztaty i serwisy samochodowe oraz szerokie spektrum mniejszych zakładów i przedsiębiorstw z całego kraju. Wysokiej jakości ekologiczne produkty ropopochodne i chemii przemysłowej pozyskują od Ekomax firmy budowlane, zakłady produkcyjne, użytkownicy motoryzacji. Zespół handlowców skupionych w dziale sprzedaży naszych produktów, koordynuje dostawy o zasięgu ogólnopolskim, zarówno w hurcie jak i w detalu.

Umiejętnie korzystając ze środków unijnych i swojej wiedzy o branży, zbudowaliśmy wszechstronny zakład, wyposażony w nowoczesne instalacje, posiadający specjalistyczną flotę logistyczną i zarządzany sztabem ekspertów. Firma zadbała również o działalność badawczo-rozwojową, uruchamiając profesjonalnie wyposażone laboratorium współpracujące z lokalnym ośrodkiem naukowo-badawczym jakim jest Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej.

Wdrożone rozwiązania

System Produkcja dla wapro mag

Integracja z systemem wapro mag

Moduł dodatkowe:

  • Moduł Obsługi Przyjmowania Odpadów
  • Moduł Logistyki Zamówień
  • Moduł Opakowań

Automatyczne raportowanie dla klientów za pośrednictwem wiadomości email

Moduł Ochrony Środowiska

Indywidualne raporty rozliczające produkcje w tym diagramy Gantt’a

Dział produkcji to kwintesencja działalności firmy Ekomax. To tu odebrane od przedsiębiorców odpady dzięki zaawansowanej technologii zamieniamy w wysokiej jakości produkty. Praca zrealizowana przez dział Gospodarki Odpadami, pod nadzorem technologów z Laboratorium Kontroli Jakości i Badań przenosi się tu na funkcjonowanie Działu Sprzedaży ekologicznych produktów ropopochodnych i chemii przemysłowej. Właśnie w tym obszarze działalności firmy, idea ekologii osiąga swój najpełniejszy wymiar.

Ekomax dysponuje nowoczesnymi instalacjami regeneracji olejów smarowych, płynów niskokrzepnących i hamulcowych, rozpuszczalników oraz nową instalacją do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opierając się na indywidualnie opracowanych i wdrożonych technologiach, produkuje szeroką gamę olejów dla budownictwa, przemysłu, ogrodnictwa, a także płynów chłodniczych i rozpuszczalników różnych zastosowań. Dzięki nowoczesnej linii konfekcji produkty dostępne są nie tylko w zamówieniach hurtowych ale i w detalu.

Wysoką jakość produktów zapewnia zakładowe Laboratorium Kontroli Jakości i Badań, wyposażone w profesjonalny sprzęt analityczny oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników. Nowatorskie badania stale prowadzone we współpracy z ośrodkami badawczymi wyznaczają perspektywy dalszych innowacji w procesach technologicznych prowadzonych na terenie EKOMAX. Mają tym samym znaczący wpływ na kierunki dalszego rozwoju spółki. Przykładem takiej współpracy w 2013 roku był zrealizowany z gliwicką Politechniką Śląską program „Ekostaż”, w wyniku którego z udziałem pracowników EKOMAX opracowano nowoczesne technologie odwadniania rozpuszczalników.

(…)“System Produkcja dla WAPRO wdrożony przez firmę X-COM pozwala obsłużyć procesy realizowane przez naszą firmę, a otwartość na zmiany umożliwia dostosowanie do naszych indywidualnych potrzeb. ”(…)

Stanisław Guszta

Prezez Zarządu Ekomax Sp. zo.o.

Moduł produkcja dla wapro mag

Elementy realizowane przez moduł produkcja:

zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych (technologia, etapowość produkcji, kontrola urządzeń produkcyjnych);

kontrola nad poszczególnymi etapami produkcji;

planowanie produkcji z uwzględnieniem dostępnych zasobów produkcyjnych (moce przerobowe urządzeń oraz dostępny personel);

obsługa linii produkcyjnych w zakresie planowania i kontroli statusów zleceń;

kontrola dostępności surowców i półproduktów;

obsługa procesów produkcyjnych w zakresie konfekcjonowania produktów oraz obsługi linii produkcyjnej przetwarzania odpadów;

odwzorowanie w systemie WAPRO Mag faktycznych etapów produkcji;

jedna baza danych dla programów WAPRO Mag i systemu produkcyjnego;

pełna integracja z programem WAPRO Mag. Jednolity interfejs aplikacyjny;

prezentacja danych związanych z produkcją w systemie WAPRO Mag;

możliwość weryfikacji historii surowców i półproduktów w procesie produkcyjnym (Traceability – zdolność wyśledzenia, weryfikowalność);

obsługa gniazd produkcyjnych. Zlecenia przypisane do gniazda lub wielu gniazd dla różnych etapów produkcji;

rozliczanie produkcji w wariancie tzw. „od tyłu” w pierwszym etapie przyjmowany jest wyrób gotowy, następnie są tworzone rozchody magazynowe na podstawie dokumentacji poprodukcyjnej.

Zamów bezpłatną prezentację systemu.

Zadzwonimy, umówimy dogodny termin i online pokażemy jak działa nasz system.

Opowiemy też o naszych doświadczeniach oraz prowadzonych wdrożeniach

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner