Planer

Moduł automatyzujący rozpisywanie i planowanie zleceń w czasie, w oparciu o przydział poszczególnych etapów do gniazd produkcyjnych uwzgledniający aktualne możliwości pod względem dostępnych zasobów urządzeń i personelu tzw. moce produkcyjne.

Mechanizm planowania wykorzystuje zawansowany model matematyczny uwzgledniający zlecenia:

 • Wieloosobowe,
 • Brygadowe,
 • Wieloetapowe z wieloma zależnościami pomiędzy etapowymi np. wymóg zamknięcia poprzedniego , wymóg zamknięcia lub rozpoczęcia wybranego innego etapu również w oparciu o zdefiniowany warunek lub predefiniowaną wartość pola dodatkowego innego etapu,
 • Zawierające obsługę kooperacji.

Tworzenie harmonogramu produkcji uwzględnia czasy modelowe dla poszczególnych etapów, ilości do produkcji, analizę optymalizacyjną w zakresie ilości osób przydzielonych do zlecenia oraz realne dane pochodzące już realizowanych zleceń oraz opóźnionych.

Główne elementy modułu:

 1. Uwzględnienie w planowaniu kalendarza dla zleceń:
  • Kalendarza pracy firmy,
  • Zgłoszonych awarii i planowanych przeglądów urządzeń,
  • Kalendarza pracy pracowników w zakresie przypisania do zmiany oraz godzin pracy,
  • Nieobecności personelu,
  • Wymaganych kwalifikacji do obsługi urządzeń.
 2. Harmonogramowanie zleceń dla:
  • Dostępności kompetencji (personel o wymaganych kwalifikacjach),
  • Urządzeń – etapy zleceń dla konkretnych maszyn,
  • Brak ograniczenia zasobów – wykorzystywane przy kooperacji.
 3. Możliwość kotwiczenia zleceń aby zdefiniowane daty nie podlegały ponownemu planowaniu.
 4. Definiowalna minimalna długość wolnego czasu dla zmiany aby kolejny etap został przyjęty do harmonogramu na dany dzień.
 5. Planowanie zleceń wg formuły SPT (Shortest Processing Time) – Planowana data produkcji jest ustalana na najbliższy możliwy dzień.
 6. Planowanie zleceń wg formuły JIT (Just in Time) – Planowana data produkcji jest ustalana w oparciu o datę realizacji zlecenia (z PRO Generatora Zleceń lub z zamówienia) i pomniejszona o minimum logistyczne oraz modelowy czas trwania zlecenia.
 7. Ręczna edycja dat zleceń w raporcie Gantt z dynamiczna zmianą w module zarządzania produkcji.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner