Planer

Moduł automatyzujący rozpisywanie i planowanie zleceń w czasie, w oparciu o przydział poszczególnych etapów do gniazd produkcyjnych uwzgledniający aktualne możliwości pod względem dostępnych zasobów urządzeń i personelu.

Główne elementy modułu:

 • Uwzględnienie w planowaniu kalendarza dla zleceń:
  • kalendarza pracy firmy,
  • zgłoszonych awarii i planowanych przeglądów urządzeń,
  • nieobecności personelu,
  • wymaganych kwalifikacji do obsługi urządzeń.
 • Planowanie zleceń wg formuły SPT (Shortest Processing Time) – Planowana data produkcji jest ustalana na najbliższy możliwy dzień.
 • Planowanie zleceń wg formuły JIT (Just in Time) – Planowana data produkcji jest ustalana w oparciu o datę realizacji zlecenia (z PRO Generatora Zleceń lub z zamówienia) i pomniejszona o minimum logistyczne oraz modelowy czas trwania zlecenia.
 • Ręczna edycja dat zleceń w raporcie Gantt z dynamiczna zmianą w module zarzadzania produkcj