Generator zleceń produkcyjnych 

Moduł pozwalający na sprawne generowanie zleceń produkcyjnych wraz ze zleceniami na półprodukty, z uwzględnieniem aktualnych możliwości produkcyjnych (stany surowców, półproduktów, zamienników) oraz generowanie zamówień na elementy brakujące. 

Główne elementy modułu: 

  • Przypisywanie zleceń do: gniazd lub linii produkcyjnych, pracowników, zasobów narzędzi i  maszyn.
  • Zarządzanie rezerwacjami na surowce w zleceniach produkcyjnych.
  • Planowanie czasu produkcji z uwzględnieniem dostępności posiadanych zasobów (maszyny, wolne linie, moce przerobowe, godziny pracy firmy).
  • Gniazdo rozszerzeń z możliwością oprogramowania na nietypowe generowanie definicji produktów.
  • Możliwość wyboru dostaw dla surowców i produktów (dodatkowo generowanie dla półproduktu zlecenia).
  • Automatyzacja generowania numeru serii i daty ważności.
  • Generowanie zamówień na brakujące surowce.
  • Generator kartotek produktów wraz z definicją wariantu produkcji wg indywidualnie definiowanych parametrów.
  • Analizator tzw. możliwości produkcyjnych pod względem posiadanych surowców, zamówionych i planowanych dostaw oraz zdefiniowanych już zleceń.
  • Prognozowanie produkcji na podstawie analizy sprzedaży w okresie z obsługą tzw. pików sprzedażowych i sezonowości.
Schemat blokowy generowania zlecenia produkcyjnego

Przykładowe ekrany modułu: 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner