Wydruki i raportowanie

Moduł umożliwiający podpinanie indywidualnych wydruków i raportów. Raporty mogą być wywoływane z poziomu listy zleceń produkcyjnych, listy dokumentów magazynowych programu WAPRO Mag oraz zarządzania produkcją i modułu POS.

Główne elementy modułu:

  • Technologia raportów Telerik UI for ASP.NET AJAX charakteryzująca się szybkością działania.
  • Raporty dotyczące zaznaczonych zleceń lub konkretnego zlecenia.
  • Wydruki dostępne na stanowiskach POS, module zarządzania produkcją, wapro\zlecenia produkcyjne.
  • Wbudowany mechanizm szybkiej aktualizacji raportów.
  • Analiza zapotrzebowania na składniki do produkcji.
  • Analiza planowanego zapotrzebowania na produkty.
  • Analiza możliwości produkcyjnych pod względem dostępności surowców, ich rezerwacji, planowanych dostaw i aktualnych zleceń.
  • Integracja z Microsoft Power Business Intelligence (w ramach predefiniowanych źródeł danych).

Przykładowe ekrany modułu:

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner