Generator kartotek

Moduł dodający nowe kartoteki produktów w trakcie przyjmowania zamówienia wraz ze specyfikacją materiałową na podstawie w pełni definiowanego formularza. Pozycje składników produktów mogą być wyliczane na podstawie definiowanych parametrów i miar wirtualnych (miar standardowo nieobsługiwanych w programie np. długość rękawa, objętość częściowa). Wartości składników są indywidualnie definiowane w ramach szablonu produktu wzorcowego.

Główne elementy modułu: 

  • Możliwość skonfigurowania obostrzeń wyboru artykułu z grupy artykułów ograniczonych wyróżnikiem z wykorzystaniem operatorów logicznych.
  • Uzupełnianie standardowych pól kartotekowych danymi wyliczanymi lub wprowadzanymi z formularza (waga, wysokość, szerokość, głębokość, jednostka wagi i miary).
  • Definiowanie własnych miar (np. grubości, objętości, gęstości) wraz ze wzorem ich przeliczenia na ilość surowca.
  • Automatyczne uzupełnianie pól generowanej nowej kartoteki o wartości z wybranego artykułu wzorcowego (np. Jednostka, Kategoria i Kategoria wielopoziomowa, Producent, Stawka VAT, Nazwa, Opis, Podzielona płatność, Kod PKWiU, Kod CN, wariant produkcji).
  • Obsługa przedefiniowanej ceny – uzależnienie od wybranego artykułu wybranego dla danego wyróżnika, obsługa dopasowania cen na podstawie zdefiniowanych przedziałów i użytych składników.
  • Obsługa w parametrach wyliczania wartości na podstawie innych zadanych parametrów przedziałów (nie tylko z czystego działania matematycznego).
  • Obsługa wzajemnych wykluczeń pomiędzy parametrami.
  • Wersjonowanie szablonu definicji produktu.
Przykładowe ekrany modułu:

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner