POS – terminal produkcyjny

Moduł obsługujący ekran dotykowy pracujący w trybie bankomatowym (brak kontrolek ekranowych okna Windows). Pracownik po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora lub kodu PIN ma możliwość rozpoczynania i kończenia poszczególnych etapów (zdefiniowanych dla danego zlecenia produkcyjnego na podstawie przypisanej technologii) dla zleceń w obrębie etapów, do których pracownik jest przypisany oraz zgłaszanie predefiniowanych komunikatów (błędy w trakcie produkcji, informacje o przebiegu procesu produkcyjnego). Możliwość opracowywania indywidualnych ekranów dostosowanych do specyfiki konkretnej firmy.  

Główne elementy modułu: 

 • Startowanie i zawieszanie i kończenie etapów.
 • Ewidencja czasu pracy dla zleceń produkcyjnych.
 • Dostęp do dokumentacji technologicznej.
 • Zgłaszanie awarii urządzeń.
 • Ewidencjonowanie uwag do zlecenia.
 • Ewidencjonowanie wyprodukowanych elementów.
 • Ewidencjonowanie odpadów i pochodnych powstałych w procesie produkcyjnym
 • Harmonogramowania prac wg ustalonego schematu.
 • rejestracja prac na konkretnym urządzeniu.
 • Filtrowanie i sortowanie etapów, oraz wyszukiwanie po charakterystycznych elementach zlecenia (składnik, numer zleceni, kontrahent, urządzenie, gniazdo , etap)
 • Ewidencja pracy dla czynności poza produkcyjnych 
 • Praca równoległa dla wielu pracowników w ramach pojedynczego etapu.
 • Przełączanie pomiędzy firmami i bazami danych.
 • Diagnostyka środowiska sieciowego.
 • Obsługa wyboru składnika wg ustalonych zasad. 
 • Wyświetlanie oraz zgoda na realizację zleceń zgodnie z ustalonym scenariuszem, tylko przypisane etapy, pierwszy przypisany, wszystkie, tylko powiązane z gniazdem , powiązane z urządzeniem.
 • Możliwość uruchamiania zewnętrznych aplikacji indywidulanie zdefiniowanych.
 • Ewidencjonowanie numerów serii i kodów egzemplarzowych zlecenia.
 • Rejestrowanie prac poza produkcyjnych.
 • Podgląd aktualnie realizowanych etapów oraz łącznych czasów zarejestrowanych prac w obrębie zmiany.
 • Przełączanie się pomiędzy firmami.
Schemat blokowy realizacji zlecenia na stanowisku POS

Przykładowe ekrany modułu:

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner