Manager produkcji

Moduł obsługujący konfiguracje systemu oraz parametrów ustawień systemowych.

Główne elementy modułu: 

  • Konfiguracja systemu i urządzeń POS.
  • Pełna konfiguracja systemu.
  • Konfiguracja personelu i wydruki identyfikatorów.
  • Definicje technologii.
  • Definicja kalendarzy pracowniczych i zmianowych.
  • Definiowanie pól dodatkowych dla technologii i etapów. 
  • Definiowanie szablonów dla kreatora kartotek towarowych.
  • Obsługa technologii w zakresie podziału na etapy, zależności pracy na etapach, dostępność zasobów.
  • Zarządzanie dostępnością zasobów (urządzenia, personel).
  • Zarządzanie parkiem maszynowym, planowanie przeglądów technicznych i rejestr zdarzeń serwisowych. 

Elementy modułu:  

1. Gniazda produkcyjne

Znajdujący się w zakładzie produkcyjnym sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji powinien być zorganizowany tak, by produkowany towar przemieszczał się sprawnie i płynnie z jednego etapu do drugiego. Jest to możliwe, gdy urządzenia są pogrupowane w gniazda produkcyjne ułatwiające logiczny postęp w wytwarzaniu towarów – od surowców na jednym końcu do gotowego produktu na drugim. Podobnie w procesie biurowym – gniazda produkcyjne mogą ułatwić współpracę dzięki lepszemu przepływowi komunikacji i bardziej efektywnemu wykorzystaniu udostępnionych zasobów.

Przykładowe ekrany modułu:

2. Zarządzanie personelem 

W okresie gdzie koszty pracownicze są jednym z głównych koszów oraz brakiem możliwości utrzymywania nadmiarowości etatów, sprawne zarządzanie personelem staje się kluczowym elementem w planowaniu i utrzymywaniu zdolności produkcyjnych firmy. Każdy kierownik produkcji chce wiedzieć o planowanych urlopach i nieobecnościach pracowników oraz możliwościach przypisania poszczególnych osób (pod względem kwalifikacji) do delegowanych zadań.

Przykładowe ekrany modułu:

3. Technologie produkcji 

Zdecydowanie najważniejszym elementem procesu produkcyjnego jest proces technologiczny, czyli zorganizowany i uporządkowany zbiór czynności, mający na celu zmianę właściwości przedmiotów pracy. Można podsumować to zagadnienie, jako celowo przeprowadzane czynności, które mają doprowadzić do powstania pożądanego produktu. Wszystko zaczyna się od zestawu surowców, które przechodzą celową przemianę, skutkującą powstaniem końcowego produktu.

Przykładowe ekrany modułu:

4. Urządzenia

Dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego źródłem, które generuje koszty możliwe do uniknięcia są awarie i czas przestoju maszyn, urządzeń oraz instalacji. To właśnie ich niezawodność wpływa bezpośrednio na produktywność firmy. Im częściej zdarzają się awarie i przestoje, powstaje tym mniejsza liczba wyrobów gotowych przekładająca się na wynik finansowy organizacji. Dlatego też priorytetowym działaniem organizacji powinno być utrzymanie ruchu maszyn, gdyż tylko niezawodna infrastruktura oraz profesjonalne służby odpowiedzialne za usuwanie ewentualnych awarii umożliwiają uniknięcie dodatkowych obciążeń finansowych. Poziom dopasowania maszyn, urządzeń oraz
instalacji do wytwarzanych produktów i usług silnie wiąże się z wysokością kosztów jednostkowych produktów. Cykle realizacji zamówień zależą od wskaźników produktywności, wydajności oraz tzw. wąskich gardeł.

Wśród nowoczesnych strategii zarządzania parkiem maszynowym wyróżniamy dwie koncepcje: utrzymania ukierunkowanego na niezawodność oraz produktywnego utrzymania maszyn (TPM – Total Productive Maintenance), zarządzanie to jest procesem pozwalającym na określenie wymagań serwisowych urządzeń technicznych. Procedura metody utrzymania ukierunkowanego na niezawodność daje możliwość wyboru odpowiedniej strategii naprawy poszczególnych części i podzespołów oraz określenie konkretnych technik efektywnej realizacji danej strategii (działania opierają się na czynnikach środowiskowych, eksploatacyjnych i ekonomicznych.
Zatem produktywne utrzymanie maszyn ma za zadanie redukcję kosztów wynikających z postojów w wyniku nieprzewidzianych usterek, redukcję całościowego kosztu inwestycji, redukcję jednostkowego kosztu produktu poprzez lepsze wykorzystanie maszyn, poprawienie stabilności procesu produkcyjnego.

Przykładowe ekrany modułu:

Każdy artykuł ma przypisaną do wariantu produkcji technologię, która jest podzielona na etapy produkcji oraz powiązane z nimi gniazda produkcyjne, do którego są powiązane urządzenia i pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami.

5. Ustawienia systemowe

Parametryzacja systemu w zakresie ustawień takich jak godziny pracy, dni wolne, zmianowość w firmie, obsługa sposobu produkcji.

Przykładowe ekrany modułu:

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner