Zarządzanie produkcją 

Moduł dedykowany dla osób zarządzających produkcją i sprawujących bezpośredni nadzór. Moduł do obsługi procesów związanych z zarządzaniem produkcją. Bieżący podgląd i kontrola statusów zleceń oraz rozliczanie ręczne produkcji. Moduł umożliwia łatwą weryfikację aktywności pracowników dla zlecenia oraz kontrole czasów realizacji dla poszczególnych etapów wraz z możliwością ręcznej korekty. 

Główne elementy modułu: 

 • Zatwierdzanie, startowanie, stopowanie poszczególnych etapów zlecenia lub całego zlecenia.
 • Edycja zlecenia produkcyjnego.
 • Drukowanie raportów i etykiet dla zlecenia.
 • Przypisywanie pracowników do etapów zleceń.
 • Przypisywanie urządzeń do etapów zleceń.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie odpadów z produkcji.
 • Obsługa przyjęć pochodnych produktów.
 • Powielanie etapów w przypadku konieczności powtórzenia prac.
 • Harmonogramowanie prac (ręczne i automatyczne planowanie).
 • Dynamicznej korekty składników -> dla RW.
 • Zmiany ilość dla RW, prezentacji ilości pozostało.
 • Obsługa wielu dokumentów RW dla jednego zlecenia.
 • Dynamicznej korekta PW (ile produktu i jaki na PW).
 • Możliwość wystawienia kilku PW dla jednego zlecenia (partie produkcyjne, odpady z produkcji).
 • Obsługa zleceń od tyłu (najpierw przyjęcie gotowego produktu a następnie szacowanie wykorzystanych surowców).
 • Analiza aktywności na zleceniach.
 • Przekazywanie zleceń do Planera (planowanie w czasie z uwzględnieniem posiadanych mocy produkcyjnych i zasobów).
 • Uruchamianie operacji dedykowany np. wysyłka zlecenia do automatyki przemysłowej.
 • Modyfikacja czasów związanych z pracami produkcyjnymi oraz czynnościami pozaprodukcyjnymi zarejestrowanych na stanowiskach POS.
 • Bilansowanie powstałych dokumentów przychodu produktu lub składnika.
 • Generowanie zapotrzebowania na składniki do produkcji dla magazynu w którym jest realizowana produkcyjna.
 • Zamawianie brakujących składników poprzez zaawansowany moduł (uzupełnianie dla magazynu produkcyjnego) generowania przesunięć międzymagazynowych lub zamówień.
 • Obsługa zamienników dla składników produktu z możliwością zmiany surowca na zdefiniowany w artykule zamiennik oraz analizą dostępności dla zapotrzebowania na surowce..
 • Generowanie dokumentów magazynowych z ilością wynikająca z czasu pracy pracowników w danym zleceniu.
 • Statusy zlecenia produkcyjnego:
  • Do realizacji
  • W planie
  • Do produkcji
  • Realizacja częściowa
  • W toku
  • Zrealizowane
  • Zakończone
 • Dodatkowe statusy zlecania:
  • Brak
  • W terminie
  • Opóźniony
  • Po terminie
 • Widok zleceń produkcyjnych z obsługa informacji w kontekście całego zlecenia produkcyjnego oraz poszczególnych etapów.
 • Widok obłożenia mocy dostępnych i wykorzystanych dla gniazd produkcyjnych, przydzielonych etapów i kompetencji.
 • Widok urządzeń z podglądem stanu poszczególnych urządzeń (Wolne, pracuj, awaria), aktualnie realizowanym zleceniem oraz historią.
 • Widok pracownicy z podglądem aktualnego stanu (Wolny, nieobecny, pracuje), aktualnie realizowanym zleceniem oraz historią dla zleceń produkcyjnych i prac poza produkcyjnych.
 • Zaawansowane zarzadzanie zapotrzebowaniem na surowce dla pojedynczego i grupy zleceń, generowanie zamówień, przesunięć międzymagazynowych, zleceń na produkty.
 • Obsługa rezerwacji dla składników zleceń produkcyjny.
 • Obsługa pól dodatkowych zlecenia i pozycji zlecenia produkcyjnego.
 • Rozbudowane filtrowanie zleceń.

Przykładowe ekrany modułu:

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner