Zarządzanie produkcją 

Moduł dedykowany dla osób zarządzających produkcją i sprawujących bezpośredni nadzór. Moduł do obsługi procesów związanych z zarządzaniem produkcją. Bieżący podgląd i kontrola statusów zleceń oraz rozliczanie ręczne produkcji. Moduł umożliwia łatwą weryfikację aktywności pracowników dla zlecenia oraz kontrole czasów realizacji dla poszczególnych etapów wraz z możliwością ręcznej korekty. 

Główne elementy modułu: 
 • Zatwierdzanie poszczególnych etapów zlecenia lub całego zlecenia.
 • Edycja zlecenia produkcyjnego.
 • Drukowanie raportów i etykiet dla zlecenia.
 • Przypisywanie pracowników do etapów zleceń.
 • Przypisywanie urządzeń do etapów zleceń.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie odpadów z produkcji.
 • Obsługa przyjęć pochodnych produktów.
 • Powielanie etapów w przypadku konieczności powtórzenia prac.
 • Harmonogramowanie prac.
 • Dynamicznej korekty składników -> dla RW.
 • Zmiany ilość dla RW, prezentacji ilości pozostało.
 • Obsługa wielu dokumentów RW dla jednego zlecenia.
 • Dynamicznej korekta PW (ile produktu i jaki na PW).
 • Możliwość wystawienia kilku PW dla jednego zlecenia (partie produkcyjne, odpady z produkcji).
 • Obsługa zleceń od tyłu (najpierw przyjęcie gotowego produktu a następnie szacowanie wykorzystanych surowców).
 • Analiza aktywności na zleceniach.
 • Przekazywanie zleceń do Planera (planowanie w czasie z uwzględnieniem posiadanych mocy produkcyjnych i zasobów).
 • Uruchamianie operacji dedykowany np. wysyłka zlecenia do automatyki przemysłowej.
 • Modyfikacja czasów związanych z pracami produkcyjnymi oraz czynnościami pozaprodukcyjnymi zarejestrowanych na stanowiskach POS.
 • Bilansowanie powstałych dokumentów przychodu produktu lub składnika.
 • Generowanie zapotrzebowania na składniki do produkcji dla magazynu w którym jest realizowana produkcyjna.
 • Zamawianie brakujących składników.

Przykładowe ekrany modułu: