Okno dodawania/poprawiania artykułu pochodnego

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno dodawania/poprawiania artykułu pochodnego


Uwaga!
Można przypisać ten sam artykuł pochodny/produkt do wielu etapów. Nie ma możliwości powielania tych samych artykułów pochodnych/produktu w jednym etapie oraz nie można przypisać artykułu pochodnego do etapu technologii, jeżeli na którymkolwiek wariancie produktu (przypisanego do tej technologii) występuje ten sam artykuł pochodny, na tym samym etapie. Tym samym, nie ma możliwości przypisania artykułu pochodnego do etapu w wariancie produktu, jeżeli występuje on już na tym samym etapie w technologii produkcji. Wyjątek stanowi ten sam artykuł, ale z innego magazynu.