Okno edycji etapu

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno edycji etapu

Zakładka "Dane podstawowe":


Zakładka "Składniki":Przyciski dostępne w zakładce "Składniki":


Zakładka "Art. pochodne/produkt":Przyciski dostępne w zakładce "Art. pochodne/produkt":


Zakładka "Pola dodatkowe":Przyciski dostępne w zakładce "Pola dodatkowe":


Zakładka "Zlecenia serwisowe":
Uwaga! Aby możliwe było dodanie Zlecenia serwisowego, w MAGu, należy zdefiniować typy zleceń, które w nazwie mają "Produkcja", np. Produkcja Awaria, Produkcja Naprawa. Dodane zlecenia produkcyjne są również widoczne od strony POSa. 


Przyciski dostępne w zakładce "Zlecenia serwisowe":


Zakładka "Uwagi":


Zakładka "Opis":