PRO Zarządzanie Produkcją

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


PRO Zarządzanie Produkcją

PRO Zarządzanie Produkcją to moduł umożliwiający zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, w tym wykonywaniem poszczególnych etapów produkcji oraz tworzeniem dokumentów magazynowych, co finalnie prowadzi do wyprodukowania produktu końcowego. Ponadto jest możliwość podglądu oraz zarządzania (dodawania/poprawiania) etapów/prac dodatkowych, jakie pracownik wykonał na produkcji.

Jest on uruchamiany z poziomu zleceń produkcyjnych, z operacji dodatkowych - PRO Zarządzanie Produkcją.

Opis modułu:Spis treści:

 1. Zlecenia produkcyjne
 2. Okno edycji zlecenia produkcyjnego
 3. Okno grupowej edycji zleceń produkcyjnych
 4. Okno listy składników produktu
 5. PRO Etykiety
 6. Kody artykułu
 7. Okno dodawania/poprawiania kodów artykułu
 8. Dokumenty magazynowe
 9. Okno dodawania/poprawiania dokumentu magazynowego
 10. Okno wyboru artykułu
 11. Okno dodawania/poprawiania pozycji dokumentu
 12. Okno wyboru dostawy
 13. Aktywność (zakł. Zlecenia produkcyjne)
 14. Etapy
 15. Okno edycji etapu
 16. Okno wyboru zamiennika artykułu
 17. Kody egzemplarzowe
 18. Okno dodawania kodów egzemplarzowych
 19. Okno dodawania/poprawiania zlecenia serwisowego
 20. Pracownicy (zakł. Etapy)
 21. Okno wyboru pracownika
 22. Urządzenia (zakł. Etapy)
 23. Gantt
 24. Pracownicy
 25. Etapy/Prace dodatkowe
 26. Okno dodawania/poprawiania pracy dodatkowej
 27. Okno czasu pracy dla etapu
 28. Aktywność (zakł. Etapy/Prace dodatkowe)
 29. Urządzenia
 30. Zlecenia serwisowe
 31. Etapy (zakł. Urządzenia)
 32. Aktywność (zakł. Etapy)
 33. Zapotrzebowanie
 34. Okno dodawania/poprawiania przesunięcia
 35. Okno dodawania/poprawiania zamówienia
 36. Okno dodawania/poprawiania zlecenia
 37. Rezerwacje
 38. Zamówienia do dostawcy
 39. Zamówienia do odbiorcy
 40. Stany na magazynach
 41. Gniazda
 42. Moce produkcyjne
 43. Etapy (zakł. Moce produkcyjne)
 44. Zasoby
 45. Okno filtrowania po artykułach/kategoriach