PRO Zarządzanie Produkcją

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


PRO Zarządzanie Produkcją

PRO Zarządzanie Produkcją to moduł umożliwiający zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, w tym wykonywaniem poszczególnych etapów produkcji oraz tworzeniem dokumentów magazynowych, co finalnie prowadzi do wyprodukowania produktu końcowego. Ponadto jest możliwość podglądu oraz zarządzania (dodawania/poprawiania) czynnościami, jakie pracownik wykonał na produkcji.

Jest on uruchamiany z poziomu zleceń produkcyjnych, z operacji dodatkowych - PRO Zarządzanie Produkcją.

Opis modułu:Spis treści:

 1. Zlecenia produkcyjne
 2. Okno edycji zlecenia produkcyjnego
 3. Okno listy składników produktu
 4. PRO Etykiety
 5. Kody artykułu
 6. Okno dodawania/poprawiania kodów artykułu
 7. Dokumenty magazynowe
 8. Okno dodawania/poprawiania dokumentu magazynowego
 9. Okno wyboru artykułu
 10. Okno dodawania/poprawiania pozycji dokumentu
 11. Okno wyboru dostawy
 12. Aktywność (zakł. Zlecenia produkcyjne)
 13. Etapy
 14. Okno edycji etapu
 15. Kody egzemplarzowe
 16. Okno dodawania/poprawiania zlecenia serwisowego
 17. Pracownicy (zakł. Etapy)
 18. Okno wyboru pracownika
 19. Urządzenia (zakł. Etapy)
 20. Gantt
 21. Pracownicy
 22. Czynności
 23. Okno dodawania/poprawiania pracy dodatkowej
 24. Okno czasu pracy dla etapu
 25. Aktywność (zakł. Czynności)
 26. Urządzenia
 27. Zlecenia serwisowe
 28. Etapy (zakł. Urządzenia)
 29. Aktywność (zakł. Etapy)
 30. Zapotrzebowanie
 31. Okno dodawania/poprawiania przesunięcia
 32. Okno dodawania/poprawiania zamówienia
 33. Rezerwacje
 34. Zamówienia do dostawcy
 35. Zamówienia do odbiorcy
 36. Stany na magazynach
 37. Gniazda
 38. Moce produkcyjne
 39. Etapy (zakł. Moce produkcyjne)
 40. Zasoby