PRO Etykiety

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


PRO Etykiety

PRO Etykiety to moduł umożliwiający drukowanie etykiet, z wykorzystaniem zdefiniowanych Szablonów etykiet. Można go uruchomić w kontekście wybranych zleceń produkcyjnych, w głównym oknie PRO Zarządzanie Produkcją (przycisk Etykiety) lub w kontekście wybranego dokumentu magazynowego, w zakładce Dokumenty magazynowe (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Etykiety), lub z poziomu okna edycji etapu (zakładka Art. pochodne/produkt).Lista kodów drukowanych etykiet:


Dostępne przyciski w oknie PRO Etykiety: