Okno dodawania/poprawiania składnika

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno dodawania/poprawiania składnika


Uwaga! 

Nie ma możliwości powielania tego samego składnika w jednym etapie oraz nie ma możliwości przypisania składnika do etapu technologii, jeżeli na którymkolwiek wariancie produktu (przypisanego do tej technologii) występuje ten sam składnik, na tym samym etapie. Tym samym, nie ma możliwości przypisania składnika do etapu w wariancie produktu, jeżeli występuje on już na tym samym etapie w technologii produkcji. Wyjątek stanowi ten sam składnik, ale z innego magazynu.