Okno ustawień artykułu

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno ustawień artykułu

       W masce muszą się znajdować co najmniej trzy znaki ###. Oraz, w zależności jaki okres numeracji wybrano, należy wprowadzić pozostałe znaki.

       Przykład:

Dla okresu numeracji ciągłej - ########.

Dla okresu numeracji rocznej - #####/$$ lub ####/$$$$.

Dla okresu numeracji miesięcznej - ####/@@.

Dla okresu numeracji tygodniowej - ###/%%.

Dla okresu numeracji dziennej - ###/!!.

Dla maski z numerem zamówienia: ### Zamówienie nr: XXxXXXXXXX.