PRO Generator Zleceń

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


PRO Generator Zleceń

PRO Generator zleceń to moduł umożliwiający generowanie zleceń produkcyjnych oraz zamówień do dostawcy na wybrane produkty. 

Jest on uruchamiany z poziomu zamówień lub artykułów, z operacji dodatkowych - PRO Generator Zleceń.

Opis modułu:Spis treści:

 1. Drzewo produktów
 2. Zlecenia produkcyjne
 3. Zamówienia od odbiorcy
 4. Stany na magazynach
 5. Rezerwacje
 6. Dostawy
 7. Zamówienia do dostawcy
 8. Produkty
 9. Składniki
 10. Okno dodawania/poprawiania zlecenia prod.
 11. Okno dodawania/poprawiania zamówienia
 12. Możliwości produkcyjne
 13. Prognoza produkcji