Okno dodawania/poprawiania gniazda

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno dodawania/poprawiania gniazda

Zakładka „Dane podstawowe”:


Zakładka "Urządzenia":

Wymagane jest co najmniej jedno przypisane urządzenie produkcyjne.


Przyciski dostępne w zakładce "Urządzenia":


Zakładka "Kompetencje":


Przyciski dostępne w zakładce "Kompetencje":


Zakładka "Załączniki":


Przyciski dostępne w zakładce "Załączniki":