Kody egzemplarzowe

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Kody egzemplarzowe

Okno kodów egzemplarzowych przedstawia listę kodów dodanych/wygenerowanych dla produktu. W tytule okna jest podana ilość wprowadzonych kodów/max. możliwa ilość.


Przyciski dostępne w oknie:


Okno wprowadzania kodu egzemplarzowego: