Diagram Gantta

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Diagram Gantta

Okno diagramu Gantta dla zleceń produkcyjnych przedstawia oś czasu, na której umieszczone są załadowane zlecenia produkcyjne odfiltrowane na głównym oknie PRO Zarządzania, na liście zleceń produkcyjnych. 

Uwaga! Zlecenia nie zostaną wyświetlone na wykresie w przypadku, gdy:
- zlecenie produkcyjne nie ma ustawionych dat od/do,

- nie ma ustalonych godzin pracy firmy na dany miesiąc kalendarzowy;

- na zleceniu produkcyjnym znajduje się wariant produktu nieprzypisany do technologii produkcji.
W takim przypadku, w prawym górnym rogu okna, na czerwono pojawi się ostrzeżenie o ilości nie wyświetlonych zleceń. Po kliknięciu w to ostrzeżenie wyświetli się okno z listą zleceń, które nie pojawiły się na diagramie Gantta.


Filtry i opcje dostępne w oknie:


Lista zleceń:

Lewa strona wykresu przedstawia listę zleceń, jaka została odfiltrowana ze zleceń produkcyjnych w PRO Zarządzanie Produkcją. 


Działania i funkcje dostępne na wykresie Gantta:


Wykres Gantta - legenda:

1 - Podsumowanie czasu trwania całego zlecenia produkcyjnego.

2 - Etap niezależny.

3 - Kolejny etap zależny od rozpoczęcia poprzedniego etapu.

4 - Kolejny etap zależny od ukończenia wszystkich poprzednich etapów.

5 - Kolejny etap zależny od ukończenia poprzedniego etapu.

6 - Etap, którego czas realizacji wynosi 0s lub nie wystartowany etap opcjonalny (Uwaga! W planowanym czasie trwania zlecenia, czas realizacji etapu opcjonalnego jest domyślnie ustawiony na 0s do momentu jego wystartowania!).

7 - Zlecenie produkcyjne, które zostało ręcznie przesunięte na wykresie Gantta, a zmiany te nie zostały zapisane lub anulowane.

8 - Czerwona kreska oznacza datę realizacji danego zlecenia - ustawia się na końcu dnia tej daty.

9 - Czerwony wykrzyknik oznacza, że dane zlecenie produkcyjne znajduje się za jego datą realizacji.