Obsługiwane magazyny

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Obsługiwane magazyny

Obsługiwane magazyny to funkcjonalność umożliwiająca włączenie magazynów, które będą używane w systemie Produkcja. Włączenie magazynu do systemu produkcyjnego pozwala na korzystanie z modułów systemu Produkcja w kontekście włączonych magazynów. Włączenie magazynu w systemie produkcyjnym powoduje rozpoczęcie możliwości rezerwacji składników, w obrębie systemu Produkcja.
Ponadto, jest możliwość włączenia magazynu surowcowego. Włączenie go powoduje, że będzie on domyślnym magazynem surowcowym w module PRO Zarządzanie Produkcją, Zapotrzebowanie. 

Lista magazynów widoczna w oknie jest pobrana z listy magazynów, z WAPRO Mag.Dostępne przyciski w oknie wyboru magazynu: