Szablony etykiet

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Szablony etykiet

Szablony etykiet to funkcjonalność umożliwiająca utworzenie listy z szablonami etykiet, które następnie wykorzystywane są w module PRO Zarządzanie, do wydruku etykiet, dla wybranych zleceń produkcyjnych i/lub danego dokumentu magazynowego.


Aby móc wykorzystać dany szablon etykiety, po jego utworzeniu, należy go dodać do technologii produkcji, do której jest przypisany wariant produktu, który następnie znajduje się na zleceniu produkcyjnym oraz dokumencie magazynowym, z którego użytkownik może wydrukować etykietę.Dostępne funkcje pomocnicze:


Dostępne przyciski w oknie szablonów artykułów wzorcowych:Spis treści:

  1. Okno dodawania/poprawiania szablonu etykiety
  2. Okno dodawania/poprawiania pola etykiety
  3. Kody GS1-128