Produkt/Artykuły pochodne

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Produkt/Artykuły pochodne

Na ekranie Produkt/Artykuły pochodne znajduje się lista zawierająca produkt oraz wszystkie artykuły pochodne (odpady i/lub pół-produkty), które zostały przypisane do danego etapu, w ustawieniach wariantu i/lub w technologii produkcji
Na zielono podświetlone są pozycje, które oznaczono jako niewymagane, lub dla których dodano ilość (w przypadku produktu, jeśli dodana ilość jest równa ilości, która była do produkcji).

Na czerwono podświetlone są pozycje, które są wymagane i nie uzupełniono ich ilości.

Na pomarańczowo podświetlony może być produkt, dla którego wprowadzono ilość inną, niż określona do produkcji.

Na liście czerwonym wykrzyknikiem ! zaznaczony jest produkt oraz wszystkie wymagane artykuły pochodne.

Na pozycji wyświetlane są:


Przyciski dostępne w oknie:


Okno dodawania ilości:


Okno odejmowania ilości: