Pola dodatkowe z WAPRO Mag

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Pola dodatkowe z WAPRO Mag

Pola dodatkowe dostępne są dla:


W oknie widoczna jest lista wszystkich pól dodatkowych, które zdefiniowano dla danego artykułu w technologii produkcji lub w ustawieniach wariantu. Lista pól dodatkowych jest posortowana alfabetycznie dzięki czemu można sterować kolejnością ich wyświetlania na liście.

Czerwonym wykrzyknikiem ! oznaczone są wymagane pola dodatkowe. Ponadto, jeżeli do takiego pola nie dodano wartości - będzie ono podświetlone na czerwono.

Aby dodać wartość do zaznaczonego pola, należy kliknąć przycisk "+" - wyświetli się okno do wprowadzania wartości.


Okno dodawania wartości do pola dodatkowego typu "Tekst":


Okno dodawania wartości do pola dodatkowego typu "Słownik" lub "Lista":


Okno dodawania wartości do pola dodatkowego typu "Data":