Urządzenia POS

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Urządzenia POS

Okno przedstawia listę urządzeń pracujących w Systemie Produkcja. Dane urządzenie pojawia się automatycznie na liście po zalogowaniu się na nim.
Dostępne przyciski w oknie urządzeń:Spis treści:

  1. Okno ustawień urządzenia