Zapotrzebowanie

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Zapotrzebowanie składników zleceń produkcyjnych

Okno zapotrzebowania składników przedstawia listę składników produktów w kontekście zaznaczonych zleceń, dla których uruchomiono zapotrzebowanie. 

Dane w tabeli podzielone są na informacje dotyczące magazynu produkcyjnego (czerwone tło kolumn) oraz magazynu surowcowego (zielone tło kolumn).


Uwaga! Ponieważ składniki są grupowane (po magazynie lub gnieździe) oznacza to, że jeżeli ten sam składnik (który został zgrupowany w jedną pozycję na liście) posiada różne statusy na wielu zleceniach to w takim przypadku, w kolumnie D.S. pojawi się najniższy status.

Przykład:

W ZLM 0001/22 składnik A ma status - dostępny.

W ZLM 0002/22 składnik A ma status - niedostępny.

Po uruchomieniu zapotrzebowania dla obydwu ww. zleceń, w kolumnie D.S. dla składnika A (zakładając, że składnik został zgrupowany w jedną pozycję na liście) pojawi się status - niedostępny.


Dostępne funkcje pomocnicze:


Przyciski dostępne w oknie zapotrzebowania:


Integracja ze systemem WMS: