Kompetencje Pracownicze 

Kompetencje to funkcjonalność umożliwiająca utworzenie zbioru kwalifikacji, które następnie można przypisać do poszczególnych pracowników, co da im możliwość obsługi poszczególnych urządzeń, które tej kompetencji wymagają.

W tabeli głównego okna kompetencji znajdują się następujące kolumny:

  • D – Domyślna. Znak  oznacza, że dana kompetencja jest domyślna i będzie się ona automatycznie wyświetlana podczas dodawania kompetencji do pracownika lub urządzenia. Można ją odznaczyć klikając ponownie na przycisk „Domyślna”.
  • Kompetencja – Nazwa kompetencji.
  • Pracownicy – Ilość pracowników przypisanych do danej kompetencji.
  • Urządzenia – Ilość urządzeń przypisanych do danej kompetencji.

Okno dodawania kompetencji pracownika, niezbędnych do obsługi danego urządzenia, możliwe do wykorzystania przy planowaniu produkcji od strony dostępności pracownika o wymaganych kompetencjach:

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner