Rezerwacje w produkcji

Ważnym elementem planowania procesu produkcyjnego jest wiedza o surowcach koniecznych do zaspokojenia planowanych zleceń produkcyjnych. Odpowiedzią na to jest mechanizm rezerwacji w systemie Produkcja.

W systemie Produkcja istnieje możliwość rezerwowania składników, potrzebnych do produkcji danego produktu.
Uwaga! Rezerwacja w systemie Produkcja nie jest połączona z rezerwacją w WAPRO Mag. Jest to tzw. rezerwacja miękka. Nie wpływa ona na stany magazynowe oraz na wartość ilości dostępnej składnika. Oznacza to, że jest możliwość rozchodowania danego składnika w WAPRO Mag, który w systemie Produkcja jest zarezerwowany.

Po dodaniu zlecenia w module PRO Generator Zleceń, automatycznie jest nadawana rezerwacja na składniki (jeżeli została zaznaczona opcja „Rezerwacja składników”) w ilości wymaganej do produkcji lub ilości, jaka jest dostępna danego składnika. Rezerwacje te nie są rezerwacją z konkretnej dostawy, ale rezerwacją ogólnej ilości dostępnej na danym artykule*.

*Ilość dostępna do rezerwacji = Stan w Magu – Rezerwacje w Magu – Rezerwacje pozycji w PRO Generator Zleceń – Rezerwacje ZLMów w Magu

Ilość dostępna na danym artykule zwiększa się po przyjęciu dostawy na dany składnik. W takim przypadku rezerwacja jest nakładana na wygenerowane zlecenia, w następującej kolejności:
– jako pierwsze, rezerwowane są składniki z dostawy na zlecenie, którego priorytet jest oznaczony, odpowiednio, jako „Wysoki”, „Średni” i „Niski”;
– jeżeli zlecenia mają ten sam priorytet, pod uwagę brana jest data zlecenia produkcyjnego – od najwcześniejszej;
– jeżeli zlecenia mają ten sam priorytet i datę zlecenia produkcyjnego, znaczenie ma kolejność dodania zlecenia – od najwcześniejszego.

Rezerwacje są nakładane na daną pozycję, w module PRO Generator Zleceń, podczas wypisywania zlecenia produkcyjnego. Nie są one nakładane na usługi. Po wygenerowaniu ZLMa, rezerwacja zmienia się na rezerwację zlecenia produkcyjnego w Magu. Natomiast jeśli dodano zlecenie produkcyjne w Magu, nie ma nałożonej żadnej rezerwacji na składniki produktu. W takim przypadku, następuje ona po uruchomieniu modułu PRO Zarządzanie produkcją i kliknięciu „Przelicz rezerwację” lub „Do produkcji”, lub „Popraw” i następnie „Zatwierdź”.

W systemie Produkcja występują następujące oznaczenia dostępności składników:
• – Status informujący o braku składników do produkcji określonej ilości produktu końcowego.
• – Status pojawia się po wystawieniu zlecenia produkcyjnego na pół-produkt, w ilości co najmniej równej ilości wymaganej do produkcji produktu końcowego. Pozostałe składniki są w ilości wystarczającej do produkcji.
• – Status informujący o wystarczającej ilości składników, do produkcji produktu końcowego, w ilości określonej w zleceniu produkcyjnym.
X – Nieprzeliczona rezerwacja.

Rezerwacje składników oznaczone są następująco:
◼ – Brak wystarczającej ilości pół-produktu do realizacji zlecenia produkcyjnego na produkt końcowy.
◼ – Status pojawia się po wystawieniu zlecenia produkcyjnego na pół-produkt, w ilości co najmniej równej ilości wymaganej do produkcji produktu końcowego.
◼ – Ilość pół-produktu jest wystarczająca do realizacji zlecenia produkcyjnego produktu końcowego.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner