Pracownicy ustawienia

Okno pracownicy to funkcjonalność, która umożliwia zarządzanie listą pracowników, zarówno pracujących przy produkcji oraz użytkowników systemu WAPRO Mag. Lista jest pobrana z listy użytkowników, z WAPRO Mag. Każdemu użytkownikowi, należącemu do grupy produkcji, można przypisać kompetencję, która pozwoli obsługiwać urządzenie, które jej wymaga. Jeden użytkownik może posiadać wiele kompetencji, a tym samym może obsługiwać wiele maszyn.

WAŻNE! Pracownicy muszą być aktywnymi użytkownikami WAPRO Mag!
Ustawienia na poziomie Administrator/Użytkownicy i grupy:

Ważne!!! Wszelkie uprawnienia dla grup „Produkcja_***” WAPRO Mag powinny zostać wyłączone!

Ustawienia w module PRO Manager:

Zakładka „Ogólne”:

 • Nazwa użytkownika – Imię i nazwisko użytkownika.
 • Kod PIN – Umożliwia zarządzanie kodem PIN danego użytkownika:
  Generuj – Automatycznie generuje kod PIN dla danego pracownika. Wygenerowany kod pojawia się w komunikacie, po potwierdzeniu chęci wygenerowania nowego kodu PIN dla użytkownika.
  Wpisz – Uruchamia okno, w którym jest możliwość wprowadzenia kodu PIN ręcznie, dla danego pracownika. Uwaga! Kod PIN dla każdego pracownika musi być unikatowy.
  Usuń – Usuwa wygenerowany lub ręcznie wpisany kod PIN użytkownika.
 • Przypisany do firmy – Nieprzypisany oznacza, że użytkownik nie jest przypisany do żadnej firmy. Przypisany oznacza, że użytkownik jest przypisany do firmy, w kontekście której uruchomiony jest PRO Manager.
 • Magazyny – Po kliknięciu przycisku „Wybierz”, uruchamia się okno z listą, obsługiwanych przez system Produkcja, magazynów. Za pomocą przycisku Zaznacz/Odznacz jest możliwość przypisania/odpisania danego użytkownika do magazynu/ów.

Zakładka „Kompetencje”:

 • Kompetencja – Nazwa kompetencji, przypisanej do użytkownika, w kontekście którego uruchomione zostało okno.
 • Wydajność – Wydajność pracownika, wyrażona w %.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner