Opisy kolumn i skróty

Moduł PRO Zarządzanie prezentuje w formie tabeli bardzo wiele danych. Opisy/skróty zastosowane w nagłówkach tych kolumn wymagają opisania.

 • S. – Status. Informuje o statusie zlecenia produkcyjnego:
  Do realizacji:  ;
  Do produkcji:  P ;
  Realizacja częściowa:  C ;
  W toku:  T ;
  Zrealizowane:  Z ;
  Zamknięte:  Y .
 • D.S. – Dostępność składników. Informacja o dostępności składników, do produkcji danego produktu. Dla zleceń zrealizowanych oraz zamkniętych, kolumna jest pusta. Dostępne kolory statusów:
  • – Status informujący o braku składników do produkcji określonej ilości produktu końcowego.
  • – Status pojawia się jeśli jest wystawione zlecenie produkcyjne na pół-produkt, w ilości co najmniej równej ilości wymaganej do produkcji produktu końcowego. Pozostałe składniki są w ilości wystarczającej do produkcji.
  • – Status informujący o wystarczającej ilości składników, do produkcji produktu końcowego, w ilości określonej w zleceniu produkcyjnym.
  X – Status pojawia się dla zleceń produkcyjnych dodanych w WAPRO Mag. Informuje o nieprzeliczonej rezerwacji składników.
 • B. – Bilans. Informacja o zbilansowanych dokumentach magazynowych, utworzonych dla danego zlecenia produkcyjnego:
  X – Dokumenty magazynowe są niezbilansowane.
   – Dokumenty magazynowe są zbilansowane.
 • Rez. – Rezerwacja składników. Jeżeli jest zaznaczona opcja „Rezerwuj składniki”, wyświetla się znak . Jeżeli składniki nie są rezerwowane wyświetla się znak X.
 • Numer – Numer zlecenia produkcyjnego.
 • Nr partii – Numer partii zlecenia produkcyjnego. Jeżeli w ustawieniach wariantu, w technologiach produkcji, ustawiono obsługę partii produkcyjnych, w kolumnie tej pojawi się informacja o sumie ilości partii produkcyjnych oraz, który numer partii będzie/jest realizowany, np.: 2/5.
 • Data – Data zlecenia produkcyjnego.
 • Priorytet – Priorytet zlecenia produkcyjnego.
 • Data realiz. – Data realizacji zlecenia produkcyjnego.
 • Magazyn – Magazyn, na którym znajduje się dane zlecenie produkcyjne.
 • Nazwa produktu – Nazwa produktu, który znajduje się na danym zleceniu produkcyjnym.
 • Indeks katalogowy – Indeks katalogowy produktu.
 • Indeks handlowy – Indeks handlowy produktu.
 • Ilość – Suma ilości do produkcji danego produktu, na zleceniu produkcyjnym.
 • Do prod. – Ilość przekazana do produkcji.
 • Wyprod. – Ilość wyprodukowana.
 • Jedn. – Jednostka produktu na zleceniu produkcyjnym.
 • Wariant – Wariant produktu.
 • Technologia – Nazwa technologii, do której przypisany jest dany wariant produktu.
 • Nr serii – Numer serii produktu.
 • Data ważn. – Data ważności produktu.
 • Kontrahent – Nazwa kontrahenta, jeśli zlecenie produkcyjne zostało wygenerowane z zamówienia do odbiorcy.
 • Do zamówienia – Numer zamówienia, jeśli zlecenie produkcyjne zostało wygenerowane z zamówienia do odbiorcy.
 • Pracownik – Nazwa pracownika przypisanego do danego zlecenia produkcyjnego.
 • Data od – Data rozpoczęcia produkcji.
 • Czas od – Godzina rozpoczęcia produkcji.
 • Data do – Data zakończenia produkcji.
 • Czas do – Godzina zakończenia produkcji.
 • Pola dodatkowe – Kolumny z polami dodatkowymi zdefiniowanymi w WAPRO Mag dla Zlecenie_produkcyjne i/lub Zlecenie_pozycja.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner