Od czego zacząć pracę

Podstawowe pytanie: Czego potrzebujemy żeby system wystartował? Poniżej w punktach znajdują się czynności niezbędne do uruchomienia systemu Produkcja dla WAPRO ERP po instalacji.

Zainstalowanie składowych systemu Produkcja:

Składowe instalatora systemu Produkcja:

 • PRO Struktury – Struktury bazodanowe systemu Produkcja, potrzebne do poprawnego działania systemu.
 • PRO Manager – Główny moduł systemu Produkcja, uruchamiany z poziomu WAPRO Mag.
 • PRO Bramka IIS – Moduł do komunikacji pomiędzy urządzeniami POS a bazą WAPRO Mag.
 • PRO POS – Moduł obsługi procesu produkcyjnego na stanowiskach produkcyjnych.

  Skrócony opis czynności do wykonania:
 1. Przypięcie użytkowników WAPRO Mag do grup uprawnień Produkcja_Administrator, Produkcja_Kierownik lub Produkcja_Pracownik, jeśli pośród użytkowników WAPRO Mag nie ma pracowników produkcyjnych – należy ich dodać.
 2. Wyłączenie na ww. grupach wszystkich uprawnień WAPRO Mag.
 3. Uruchomienie modułu PRO Manager z poziomu WAPRO Mag/Zlecenia produkcyjne.
 4. Sekcja Pracownicy – przypisanie pracownika do firmy, zdefiniowanie kodu PIN, nadanie uprawnień do magazynów, opcjonalnie ustalenie kompetencji.
 5. Definicja Gniazd produkcyjnych wraz z Urządzeniami produkcyjnymi: Gniazdo = minimum 1 urządzenie.
 6. Definicja Technologii produkcji i etapów wewnątrz technologii.
 7. Możliwość definicji składników, pół-produktów, odpadów na poziomie technologii.
 8. Przypięcie wariantów artykułów rodzaju produkt do wybranej technologii.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner