Aktualizacja WAPRO Mag a system Produkcja dla WAPRO Mag

Cykl publikowania systemu Produkcja (Produkcja dla WAPRO Mag) w stosunku do programu WAPRO Mag jest ze sobą ściśle powiązany i uzależniony. Całkowicie naturalnym jest wydawanie zintegrowanych modułów z pewnym opóźnieniem czasowym. Zazwyczaj jest to kilka do kilkunastu dni. Długość opóźnienia wynika z ilości i skali koniecznych zmian względem wprowadzonych przez producentów modułów dodatkowych.

Każdorazowe wydanie nowej wersji programu WAPRO Mag zachęca użytkownika do szybkiej instalacji. Zdecydowanie zalecamy, aby każdorazowa aktualizacja była poprzedzona weryfikacją czy opublikowana wersja systemu Produkcja jest zgodna z aktualną wersją programu WAPRO Mag.
Ostrożność taka zapobiega sytuacji, w której system zintegrowany (Produkcja dla WAPRO) uniemożliwi dalszą pracę w ramach produkcji lub będzie skutkowało pojawiającymi się komunikatami o błędach. 

Stan zgodności oraz aktualnie dostępne wersje systemu Produkcja można zweryfikować w module PRO Manager -> klawisz Informacje.

Każdorazowe wydanie nowej wersji systemu Produkcja dla WAPRO Mag jest również wyświetlane czerwoną czcionką w prawym górnym rogu modułu PRO Zarządzanie Produkcją.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner