Godziny pracy firmy Uzupełnianie/Modyfikacja

Godziny pracy firmy to funkcjonalność umożliwiająca zdefiniowanie i zarządzanie czasem pracy firmy oraz zmianami dla danego miesiąca. Zdefiniowanie godzin pracy jest niezbędne do poprawnego wyliczania się czasu trwania poszczególnych etapów produkcji, widocznych w PRO Zarządzanie Produkcją (jeśli w ustawieniach produkcji określono zapisywanie czasu etapu jako Auto).

Jak dodać, zaktualizować lub przepisać na kolejne miesiące czas pracy firmy?


Zaczynamy od modułu PRO Manager -> Godziny pracy firmy:

W poniższym okienku mamy możliwość zarządzania godzinami pracy firmy lub poszczególnych zmian:

Aby dodać lub poprawić godziny pracy firmy lub poszczególnych zmian, należy:

  1. Kliknąć „Zmiany” -> uruchomi się okno Zmiany firmy.
  2. W przypadku edycji -> wybrać konkretną zmianę.
  3. Kliknąć „Dodaj” lub „Popraw” -> uruchomi się okno dodawania/poprawiania zmiany.
  4. Wprowadzić lub zaktualizować nazwę, godziny rozpoczęcia i zakończenia zmiany.
  5. Kliknąć „Zatwierdź” -> potwierdzenie i zapisanie zmian.
  6. Kliknąć „Przelicz” -> dodane i/lub zaktualizowane zmiany pojawią się na kalendarzu.

Aby przepisać zmiany na kolejny miesiąc, należy:

  1. Przejść w kalendarzu do kolejnego miesiąca.
  2. Kliknąć „Zmiany” – pojawi się komunikat z pytaniem „Czy skopiować zmiany z poprzedniego miesiąca?”. Po kliknięciu „Tak” pojawi się okno z listą zmian z poprzedniego miesiąca.
  3. Opcjonalnie można dodać lub poprawić już istniejące zmiany.
  4. Kliknąć „Przelicz” – zmiany pojawią się na kalendarzu.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner