Zaawansowany system produkcyjny

W tej części serwisu będziemy prezentować  często zadawane pytania i odpowiedzi na nie. Obecnie zamieszczamy stan prac nad systemem.

 

Aktualny stan prac

1. Generator zleceń produkcyjnych

Stan realizacji 80 %

 • 11-2019 Obsługa rezerwacji dla surowców w zleceniach produkcyjnych,
 • 10-2019 Rozbudowa generatora o analizę możliwości produkcyjnych,
 • 10-2019 Dodanie grupowego generowania zleceń produkcyjnych,
 • 09-2019 Dodanie opcji pobierania listy produktów go generatora z zaznaczonych zamówień, zleceń serwisowych, kartotek asortymentowych,
 • 09-2019 Pierwsza wersja beta generatora zleceń produkcyjnych,
 • 08-2019 System otrzymuje nowy interfejs z obsługą wieloekranową,

1.1  Generator zamówień dla surowców produkcji

Stan realizacji 100 %

 • 09-2019 Wersja beta generatora zamówień dla produkcji,
 • 07-2019 podstawowe funkcje generatora oraz interfejs użytkownika,

2. Menadżer produkcji

Stan realizacji 80 %

 • 10-2019 Dodana grupowa zmiana dodatkowych parametrów artykułów,
 • 09-2019 W menadżerze powstały elementy konfiguracji systemu i kartoteki: gniazda produkcyjne, etapy, urządzenia, technologie,
 • 09-2019 Rozbudowano kartotekę produktu o dodatkowe ustawienia (minimum, produkcyjne, minimum logistyczne, czas dostawy),

3. POS Rejestracja etapów produkcji

Stan realizacji 70 %

 • 08-2019 Opracowany interfejs komunikacyjny,

4. Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

Stan realizacji 80 %

 • 11-2019 Dodawanie urządzeń dla zleceń i pracowników,
 • 11-2019 Harmonogramowanie zleceń produkcyjnych,
 • 10-2019 Realizacja zleceń produkcyjnych w modelu tzw. "od tyłu" 
 • 09-2019 Opracowany interfejs graficzny,

5. Wizualizacja zleceń produkcyjnych

Stan realizacji 80 %

 • 11-2019 wizualizacja zapotrzebowania i możliwości produkcyjnych,
 • 10-2019 Dodany moduł wykresu Gantta,
 • 10-2019 Przygotowanie systemu do współpracy z systemem Microsoft Power BI,