MES – SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Co to jest system MES?

System MES (Manufacturing Execution System) to oprogramowanie, które służy do zarządzania produkcją w zakładach przemysłowych. System MES działa na poziomie wykonawczym produkcji, zapewniając integrację pomiędzy procesami produkcyjnymi a systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP).

System MES umożliwia automatyzację i nadzorowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, od momentu przyjęcia zamówienia aż do finalnego produktu, umożliwiając szybką reakcję na zmieniające się warunki produkcji. Oprogramowanie MES zbiera i przetwarza dane dotyczące procesów produkcyjnych, takie jak dane dotyczące wydajności maszyn, jakości produkowanych wyrobów, zużycia surowców czy czasu przestoju. Te dane są następnie przekazywane do systemów zarządzania przedsiębiorstwem, co umożliwia podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie aktualnych informacji.

System MES umożliwia m.in.:

  • Planowanie i harmonogramowanie produkcji
  • Zarządzanie jakością i kontrolę jakości wyrobów
  • Monitorowanie stanu maszyn i urządzeń produkcyjnych
  • Kontrolę zużycia surowców i materiałów
  • Zarządzanie magazynem i logistyką produkcji
  • Analizę i raportowanie wydajności produkcji.

Dzięki systemowi MES możliwe jest zwiększenie efektywności i wydajności produkcji, zmniejszenie kosztów oraz poprawa jakości wyrobów.

Po co system MES w firmie produkcyjnej?

Systemy MES (Manufacturing Execution System) powstały w celu usprawnienia zarządzania procesem produkcyjnym i zwiększenia efektywności produkcji w firmach przemysłowych.

W przeszłości produkcja była prowadzona w sposób manualny, co oznaczało, że dane o produkcji były zbierane ręcznie, a procesy były monitorowane i kontrolowane bez udziału systemów informatycznych. Jednak wraz z rozwojem technologii i automatyzacją produkcji, produkcja stała się coraz bardziej złożona i zróżnicowana. Aby sprostać tym wyzwaniom, powstały systemy MES, które mają za zadanie zbierać, przetwarzać i prezentować dane na temat produkcji w czasie rzeczywistym.

Systemy MES pozwalają na zintegrowanie i automatyzację procesów produkcyjnych, takich jak planowanie produkcji, zarządzanie materiałami, monitorowanie pracy maszyn i urządzeń, kontrolę jakości, zbieranie danych dotyczących produkcji oraz zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Dzięki temu, systemy MES umożliwiają lepsze planowanie produkcji, szybsze reagowanie na zmiany w procesie produkcyjnym, redukcję czasu przestoju maszyn oraz zapewnienie wyższej jakości produkowanego towaru.

Wszystkie te cechy sprawiają, że systemy MES są niezwykle ważnym narzędziem dla firm produkcyjnych, które chcą zwiększyć swoją efektywność i konkurencyjność na rynku.

Sprawdź o czym ostatnio pisaliśmy i co dzieje się w X-COM

Czym system MES rożni się od systemu ERP?

MES (Manufacturing Execution System) i ERP (Enterprise Resource Planning) to dwa różne systemy informatyczne, które mają różne cele i zakres działania.

MES jest przeznaczony do zarządzania procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym, od planowania produkcji, poprzez kontrolę jakości, aż do koordynacji działań pracowników i maszyn w zakładzie produkcyjnym. MES umożliwia monitorowanie stanu procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie reagowanie na wszelkie awarie lub opóźnienia.

ERP natomiast jest systemem zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, który integruje i zarządza wszystkimi procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, w tym finansami, sprzedażą, magazynowaniem, a także zasobami ludzkimi. ERP zapewnia jednolite źródło danych, dzięki czemu menedżerowie mogą lepiej planować i zarządzać zasobami firmy.

Ile kosztuje i od czego uzależniona jest cena systemu MES?

Cena systemu MES może być uzależniona od wielu czynników, w tym:

  1. Zakresu funkcjonalności – im bardziej rozbudowany system MES i im większy zakres funkcjonalności, tym zwykle wyższa cena.
  2. Liczby użytkowników – cena systemu MES może być uzależniona od liczby osób korzystających z systemu, przy czym w przypadku większych organizacji zwykle cena za użytkownika jest niższa.
  3. Sposobu wdrożenia – koszty wdrożenia systemu MES mogą być uzależnione od wybranej metody wdrożenia (np. wdrożenie on-premise jest zwykle droższe niż wdrożenie w chmurze).
  4. Dostawcy systemu – koszty systemu MES mogą się różnić w zależności od wybranej firmy dostarczającej system.

Ostateczna cena systemu MES zależy zatem od wielu czynników i może się znacznie różnić w zależności od indywidualnych wymagań i potrzeb przedsiębiorstwa. Koszty mogą oscylować od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a nawet więcej w przypadku bardziej rozbudowanych systemów i wdrożeń.

Cena systemu MES dla wapro w licencji abonamentowej zaczyna się od 805 zł miesięcznie, a wieczysta od 13 800 zł.

Szczegółowy cennik system MES dla wapro mag

Jaki jest czas i etapy wdrożenia systemu MES?

Czas wdrożenia systemu MES zależy od wielu czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, skala procesów produkcyjnych, ilość integracji z innymi systemami informatycznymi, złożoność funkcjonalności, dostępność zasobów, a także rodzaj wdrożenia (on-premise, w chmurze, hybrydowe).

Wdrożenie systemu MES jest procesem skomplikowanym, który wymaga dokładnego zaplanowania, implementacji, testowania i szkolenia personelu. W zależności od skali wdrożenia, czas trwania projektu może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat.

Projekt wdrożenia systemu MES może zostać podzielony na kilka etapów, takich jak analiza wymagań, projektowanie rozwiązania, konfiguracja systemu, testowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników i utrzymanie. Czas trwania każdego z tych etapów może się znacznie różnić w zależności od potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa.

W każdym przypadku, kluczowe jest zaplanowanie procesu wdrożenia i przeprowadzenie go zgodnie z planem, aby uniknąć opóźnień i nadmiernych kosztów.

System MES zintegrowany z wapro mag

Wdrożenie systemu MES wraz z integracją z WAPRO MAG jest procesem skomplikowanym, wymagającym dokładnego zaplanowania i realizacji. Rozwiązanie stworzone przez firmę X-COM, wieloletniego i Złotego Partnera WAPRO, jako jedyne otrzymało pozytywną rekomendację producenta. 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner