Zasady aktualizacji

 
Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymywania nowej wersji programu bezpłatnie lub odpłatnie w zależności od numeru wersji i wariantu licencji (zakup jednorazowy, abonament), który aktualnie posiada. 
W przypadku posiadania licencji abonamentowej wszelkie aktualizacji są bezpłatne w okresie opłaconych abonamentów.
 
Z uwagi na to iż system jest dedykowanym modułem dla programu WAPRO Mag płatne wersje okazują się zgodnie z wydaniami płatnych aktualizacji dla produktów WAPRO w lini Standard i na zasadach obowiązujących dla systemów marki WAPRO w lini Standard.
Aktualizacja płatna powoduje modyfikację oznaczenia liczbowego wersji w postaci zmiany na wyższą drugiej lub trzeciej cyfry zapisu (np.: 1.8.2.0.0, 1.8.3.0.0, 1.8.4.0.0 itd.). Wersja taka ukazuje się tylko raz w ciągu roku dla każdego z produktów. Oznacza to w praktyce, że użytkownik będzie musiał zapłacić za aktualizację jeśli w wyniku tej operacji nastąpi zmiana drugiej lub trzeciej liczby w numerze wersji. Przykładowo, jeśli posiada aktualnie wersję 1.8.3.0.0 programu i zechce przejść na wersję 1.8.4.0.0 to będzie musiał wykupić aktualizacje. Bezpłatnie będzie mógł otrzymać najwyżej wersję o numerze 1.8.3.9.9. Cena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów Produkcja dla WAPRO Mag a jej wartość jest wyliczana w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji płatnej programu. Użytkownicy posiadający wersję poprzednią w stosunku do aktualnej wersji płatnej wnoszą opłatę w wysokości 20% cennikowej wartości oprogramowania. Jeżeli użytkownik pominął jedną wersję płatną – opłata aktualizacyjna wzrasta do 40% wartości oprogramowania, natomiast pominięcie dwóch lub więcej aktualizacji płatnych skutkuje podniesieniem opłaty aktualizacyjnej do poziomu 60% wartości cennikowej posiadanego oprogramowania. 
 
Przykład:
  • W październiku 2020 roku do sprzedaży trafiła wersja płatna programów, oznaczone numerem 1.8.6.0.0
  • Użytkownik posiadający wersję 1.8.5.x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 20% wartości posiadanego oprogramowania.
  • Użytkownik posiadający wersję 1.8.4.x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 40% wartości posiadanego oprogramowania.

Oznaczenie wersji:

Poszczególne wersje są oznaczane numerami w strukturze 1.2.3.4.5  pierwsza cyfra oznacza generacje systemu, druga i trzecia cyfra  oznacza zgodność z wersją produktów WAPRO czwarta i piąta cyfra oznacza kolejne wydanie programu Produkcja w danym roku.

Przykład:

Produkcja 1.8.5.1.1 to pierwsza generacja systemu zgodna z wersją 8.5.xx programów WAPRO i zawierająca wydanie o numerze 1.1)

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner