Pracownicy

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Pracownicy

Pracownicy to funkcjonalność, która umożliwia podgląd listy pracowników przypisanych do grup produkcji lub wszystkich użytkowników WAPRO Mag (po odznaczeniu domyślnie zaznaczonej opcji "Tylko grupy produkcji"). Lista jest pobrana z listy użytkowników, z WAPRO Mag. 
Każdemu użytkownikowi, należącemu do grupy produkcji, można przypisać kompetencję. Jeden użytkownik może posiadać wiele kompetencji. Ponadto, użytkownikom z grupy produkcji można przypisać zmiany firmy (pojedynczo dla każdego użytkownika lub grupowo) oraz nieobecności.


W tabeli głównego okna pracowników znajdują się następujące kolumny:


Dostępne funkcje pomocnicze:


Dostępne przyciski w oknie pracowników:Spis treści:

  1. Okno ustawień użytkownika
  2. Okno dodawania/poprawiania kompetencji
  3. Godziny pracy pracownika
  4. Przeliczanie godzin pracy
  5. Okno dodawania nieobecności
  6. Okno poprawy godzin pracy