Godziny pracy pracownika

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Godziny pracy pracownika

Godziny pracy pracownika to funkcjonalność umożliwiająca przypisanie i zarządzanie czasem pracy pracowników należących do grup produkcji. Uzupełniony kalendarz pracownika powoduje możliwość pracy na urządzeniu POS w czasie trwania przypisanej do niego zmiany oraz poprawne zliczanie się czasu realizacji czynności dla pracownika.


Pracownikowi można przypisać zmiany zdefiniowane dla firmy oraz wprowadzić nieobecność. Jeżeli któraś ze zmian firmy została oznaczona jako domyślna - po ich przeliczeniu zostanie ona automatycznie przypisana każdemu pracownikowi z grupy produkcji. Pracownik może mieć przypisanych wiele zmian w obrębie jednego dnia pod warunkiem, że ich godziny na siebie nie nachodzą = pracownik w jednym czasie może pracować tylko na jednej zmianie!

Nieobecność ma zawsze pierwszeństwo przed zmianą. Oznacza to, że jeżeli nieobecność pokrywa się całkowicie ze zmianą lub trwa cały dzień, to na kafelku z dniem, którego to dotyczy będzie widoczna tylko nieobecność. Jeśli jednak pracownik ma wypisaną nieobecność jedynie na część trwania zmiany, na kafelku widoczna będzie nieobecność i zmiana:
Przykład: Firma ma zdefiniowane i przeliczone godziny pracy na bieżący miesiąc dla zmiany A od Poniedziałku - Piątku, w godzinach 06:00 - 14:00. Pracownik X ma przypisaną zmianę A na cały bieżący miesiąc. Jeżeli:
- pracownik X będzie miał wypisaną nieobecność na ostatni piątek bieżącego miesiąca w godzinach 00:00 - 00:00 (cały dzień) lub 06:00 - 14:00 (czas trwania przypisanej zmiany) - kafelek dla tego dnia będzie całkowicie w kolorze czerwonym, co oznacza, że pracownik będzie nieobecny danego dnia,

- pracownik X będzie miał wypisaną nieobecność na ostatni piątek bieżącego miesiąca w godzinach 12:00 - 14:00 - kafelek dla tego dnia będzie w dwóch kolorach - zmiany A oraz nieobecności. Oznacza to, że pracownik będzie pracował w godzinach 06:00 - 12:00 oraz będzie nieobecny w godzinach 12:00 - 14:00.

Uwaga! Dla widoku kalendarza godzin pracy pracownika, w kontekście wielu pracowników, nie są widoczne nieobecności!


Dostępne przyciski w oknie:


Jest możliwość zaznaczenia więcej niż jednego dnia na kalendarzu: