PRO Manager

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


PRO Manager

PRO Manager jest głównym modułem systemu Produkcja. Znajdują się w nim globalne ustawienia całego systemu. Pozwala on na zarządzanie produktami, technologiami, gniazdami, urządzeniami oraz pracownikami. 

Jest on uruchamiany z poziomu zleceń produkcyjnych, z operacji dodatkowych - PRO Manager.

Opcje zakładki Start

Opcje zakładki Ustawienia

Opcje zakładki Okna


Dolny pasek okna informuje użytkownika w kontekście jakiej firmy i magazynu jest uruchomiony PRO Manager.Spis treści:

 1. Szablony artykułów
 2. Technologie produkcji
 3. Gniazda produkcyjne
 4. Urządzenia produkcyjne
 5. Kompetencje
 6. Pracownicy
 7. Słowniki z uwagami
 8. Pola dodatkowe
 9. Prace dodatkowe
 10. Szablony etykiet
 11. Ustawienia produkcji
 12. Obsługiwane magazyny
 13. Godziny pracy firmy
 14. Urządzenia
 15. Aktywność użytkowników