Godziny pracy firmy

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Godziny pracy firmy

Godziny pracy firmy to funkcjonalność umożliwiająca zdefiniowanie i zarządzanie czasem pracy firmy oraz zmianami dla danego miesiąca. Zdefiniowanie godzin pracy jest niezbędne do poprawnego wyliczania się czasu trwania poszczególnych etapów produkcji, widocznych w PRO Zarządzanie Produkcją.


Okno przedstawia kalendarz z podziałem na poszczególne dni tygodnia. Za pomocą kolorów, widoczna jest ilość zmian przypadająca na konkretny dzień tygodnia. Maksymalna ilość zmian możliwych do zdefiniowania wynosi 6. Pod kalendarzem dostępna jest legenda, dzięki której widać jaki kolor jest przypisany, do jakiej zmiany. Po dodaniu zmian, każdy dzień można ręcznie edytować (edycja czasów pracy firmy lub wyznaczenia danego dnia jako wolnego od pracy). Tak zedytowany dzień jest odpowiednio oznaczony w kalendarzu (gwiazdką, w prawym, górnym rogu kafelka edytowanego dnia). Ponadto, zdefiniowane zmiany i godziny pracy firmy mogą być skopiowane na kolejny miesiąc.

Po zdefiniowaniu zmian dla firmy jest możliwość przypisania ich bezpośrednio do konkretnych pracowników w Pracownicy.


Dostępne przyciski w oknie:


Jest możliwość zaznaczenia więcej niż jednego dnia na kalendarzu:Spis treści:

  1. Zmiany firmy
  2. Okno dodawania/poprawiania zmian firmy
  3. Okno poprawiania godzin pracy firmy
  4. Okno zmiany godzin pracy