Moce produkcyjne

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Moce produkcyjne

Zakładka "Moce produkcyjne" przedstawia listę zmian firmy zdefiniowanych w PRO Manager - Godziny pracy firmy wraz z informacjami odnośnie wykorzystanych oraz dostępnych mocy produkcyjnych na danej zmianie, danego dnia. 

Uwaga! Moce produkcyjne gniazd wyświetlają się tylko w momencie przeliczenia mocy produkcyjnych dla danego zakresu dat. Jeżeli dla danego dnia lub gniazda zmienią się parametry dotyczące mocy produkcyjnych gniazda, takie jak obecność pracowników, dostępność maszyn itp, należy ponownie przeliczyć moce produkcyjne dla zadanego zakresu dat, w celu otrzymania jak najbardziej aktualnych danych.Przykłady, w jaki sposób wyliczane są moce danego gniazda, na podstawie zasobów kompetencji:
Uwaga! W jaki sposób wyliczana jest Moc zasobu kompetencji jest opisane tutaj.
Zakładając, że zmiana trwa od 06:00 - 14:00, czyli 8g:

Przykład 1: Jedna kompetencja na jednym gnieździe.

W takim przypadku moc gniazda jest równa mocy zasobu kompetencji na danym gnieździe.

 Gniazdo A Zasoby

 Moc gniazda

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

 Kompetencja

 Obłożenie

 Moc zasobu

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

8g   

2g   

6g   

Komp. A

100%   

8g   

2g   

6g   

Komp. A: Pracownika X


Przykład 2: Dwie kompetencje na jednym gnieździe.

 Gniazdo A Zasoby

 Moc gniazda

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

 Kompetencja

 Obłożenie

 Moc zasobu

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

24g   

9g 45m   

14g 15m   

Komp. A

100%   

16g   

6g 30m   

9g 30m   

Komp. B

50%   

8g   

3g 15m   

4g 45m   

 Komp. A: Pracownik X i Y
 Komp. B: Pracownik Z

W takim przypadku moce są wyliczane w następujący sposób:

1. Moc zasobu jest pobrana z ilości godzin dostępnych kompetencji na zmianie: 

       Komp. A -> 2 * 8h = 16h

       Komp. B -> 1 * 8h = 8h

2. Moc wykorzystana zasobu:

Komp. A -> 100% z długość etapu = 6g 30m

Komp. B -> 50% z długość etapu = 3g 15m

3. Moc dostępna zasobu wynika z różnicy mocy zasobu z mocą wykorzystaną:

Moc zasobu 16g - Moc wykorzystana 6g 30m = Moc dostępna 9g 30m

4. Moc wykorzystana na gnieździe jest sumą mocy wykorzystanych obu kompetencji:

       Moc wykorzystana komp. A 6g 30m + Moc wykorzystana komp. B 3g 15m = Moc wykorzystana gniazda 9g 45m

5. Moc gniazda jest sumą mocy zasobów wszystkich kompetencji na gnieździe, uwzględniając możliwości kompetencji z najmniejszym zasobem:

 Moc zasobu komp. A 16g + Moc zasobu komp. B 8g = Moc gniazda 24gPrzykład 3: Trzy kompetencje na jednym gnieździe.

 Gniazdo A Zasoby

 Moc gniazda

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

 Kompetencja

 Obłożenie

 Moc zasobu

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

28g   

3g 30m   

24g 30m   

Komp. A

100%   

8g    

1g   

7g   

Komp. B

50%   

16g   

30m   

15g 30m   

Komp. C

200%  

32g   

2g   

30g   

Komp. A: Pracownik Z
Komp. B: Pracownik X i Y
Komp. C: Pracownik A, B, C i D

Moc gniazda jest wyliczana na podstawie dostępnych zasobów gniazda, pomniejszone do najmniejszego zasobu kompetencji dostępnej na zmianie. To znaczy że w powyższym przykładnie, etap trwający 1g zużywa 3g 30m mocy gniazda, co z kolei wynika z sumy zużytych mocy kompetencji na gnieździe. Możliwe jest umieszczenie 8 takich etapów zanim zostaną zużyte wszystkie dostępne zasoby kompetencji A.


Przykład 4: Jedna kompetencja na > niż jednym gnieździe.
W takim przypadku należy mieć na uwadze, że gniazda sobie nawzajem "kradną" te same zasoby. Oznacza to, że początkowa moc gniazda (czyli bez zaplanowanych etapów na gniazdach, na których znajduje się ta sama kompetencja) jest wyliczana tak samo, jak w Przykład 1, osobno dla każdego gniazda.
W przypadku, gdy zaplanowano etapy na co najmniej jedno z tych gniazd, moc gniazda dynamicznie ulega zmianie, wraz z kolejnymi etapami planowanymi (lub wraz z modyfikacją już zaplanowanych) na dane gniazdo, dokładnie w taki sam sposób, w jaki zmienia się moc zasobu. Dokładne działanie opisane jest tutaj - Przykład 2

 Gniazdo A Zasoby

 Moc gniazda

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

 Kompetencja

 Obłożenie

 Moc zasobu

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

16g   

3g 12m   

5g 36m   

Komp. A

100%   

16g   

3g 12m   

5g 36m    

 Gniazdo BZasoby

 Moc gniazda

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

 Kompetencja

 Obłożenie

 Moc zasobu

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

16g   

7g 12m   

 5g 36m    

Komp. A

75%   

16g   

7g 12m   

5g 36m    

 Komp. A: Pracownik X i Y


Przykłady, w jaki sposób wyliczane są moce danego gniazda, na podstawie zasobów urządzeń:
Uwaga! W jaki sposób wyliczana jest Moc zasobu urządzenia jest opisane tutaj.
Zakładając, że zmiana trwa od 06:00 - 14:00, czyli 8g:

Przykład 5: Jedno urządzenie na jednym gnieździe (bez kompetencji przypisanych do urządzenia):

W takim przypadku moc gniazda jest równa mocy zasobu na danym gnieździe, czyli długości trwania zmiany.

 Gniazdo A

 Zasoby Moc gniazda

 Urządzenie

 Wydajność

 Moc zasobu

8g   

Urządz. 1

100%   

8g   


Przykład 6: Dwa urządzenia na jednym gnieździe (bez kompetencji przypisanych do urządzenia):

W takim przypadku moc gniazda jest sumą mocy zasobów na danym gnieździe.

 Gniazdo A

 Zasoby Moc gniazda

 Urządzenie

 Wydajność

 Moc zasobu 

16g   

Urządz. 1

100%   

8g   

Urządz. 2

50%   

8g   


Przykład 7: Jedno urządzenie na > niż jednym gnieździe (bez kompetencji przypisanych do urządzenia):
W takim przypadku należy mieć na uwadze, że gniazda sobie nawzajem "kradną" te same zasoby. Oznacza to, że początkowa moc gniazda (czyli bez zaplanowanych etapów na gniazdach, na których znajduje się to samo urządzenie) jest wyliczana tak samo, jak w Przykład 4, osobno dla każdego gniazda.
W przypadku, gdy zaplanowano etapy na co najmniej jedno z tych gniazd, moc gniazda dynamicznie ulega zmianie, wraz z kolejnymi etapami planowanymi (lub wraz z modyfikacją już zaplanowanych) na dane gniazdo, dokładnie w taki sam sposób, w jaki zmienia się moc zasobu. Dokładne działanie opisane jest tutaj - Przykład 5

 Gniazdo A

 Zasoby

 Moc gniazda

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

 Urządzenie

 Wydajność

 Moc zasobu

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

5g 20m   

1g 18m   

4g 2m   

Urządz. 1

100%   

5g 20m   

1g 18m   

4g 2m   

 Gniazdo BZasoby

 Moc gniazda

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

 Urządzenie

 Wydajność

 Moc zasobu

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

6g 42m   

2g 40m   

4g 2m   

Urządz. 1

75%   

6g 42m   

2g 40m   

4g 2m   


Przykład 8: Urządzenie z przypisaną jedną kompetencją:
W takim przypadku moc gniazda jest równa mocy zasobu na danym gnieździe. W jaki sposób wyliczana jest moc zasobu dla urządzenia z przypisaną kompetencją znajduje się tutaj - Przykład 6.


Dostępne funkcje pomocnicze w zakładce mocy produkcyjnych:


Okno mocy produkcyjnych można odpiąć/przypiąć za pomocą ikony pinezki.