Etapy (zakł. Moce produkcyjne)

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Etapy (zakł. Moce produkcyjne)

Zakładka "Etapy" przedstawia listę etapów, jakie zostały zaplanowane (ręcznie lub automatycznie) na daną zmianę, danego dnia.
Jeżeli etapy zostały zaplanowane automatycznie (poprzez przycisk "Zaplanuj") to są one planowane wg kolejności zdefiniowanej w PRO Managerze - Ustawienia Produkcji. W przypadku ręcznego zaplanowania, należy wejść w edycję zlecenia produkcyjnego i w polu "Planowany czas trwania" zmienić opcję na "Ręcznie" oraz ustawić datę i zmianę.Przykłady, w jaki sposób wyliczana jest Moc wykorzystana zasobu:

Przykład 1: Dla jednej kompetencji: Moc wykorzystana to % obłożenia z czasu trwania danego etapu.

Załóżmy, że na Gnieździe A mamy Kompetencję 1 z obłożeniem 10%. Czyli, dla poniższego przypadku, dla etapu Pierwszy tj. 10% z 18m = 1m 48s:

 Zakł. Etapy Etap

 Mnożnik

 Czas trwania*

 Wykorzystana moc

 Pierwszy

1   

18m   

1m 48s   

 Drugi

1   

54m   

5m 24s   

 Trzeci

1   

2g 42m   

16m 12s   

* Modelowy czas trwania etapu.Przykład 2: Dla > jednej kompetencji: Moc wykorzystana to % sumy obłożenia wszystkich przypisanych kompetencji z czasu trwania danego etapu.

Załóżmy, że na Gnieździe B mamy Kompetencję 2 z obłożeniem 10% oraz Kompetencję 3 z obłożeniem 100%. Czyli, dla poniższego przypadku, dla etapu Pierwszy, tj. 110% z 18m = 19m 48s:

 Zakł. Etapy Etap

 Mnożnik

 Czas trwania*

 Wykorzystana moc

 Pierwszy

1   

18m   

19m 48s   

 Drugi

1   

54m   

59m 24s   

 Trzeci

1   

2g 42m   

2g 58m 12s   

* Modelowy czas trwania etapu.Przykład 3: Dla jednego urządzenia: Czas trwania etapu tj. czas dla danej wydajności urządzenia i tym samym moc wykorzystana jest przeliczana zawsze na 100%.

Załóżmy, że na Gnieździe C mamy Urządzenie 1 z wydajnością 75%. Czyli, dla poniższego przypadku, dla etapu Czwarty, tj. 40m/0,75 = 53m 20s:

 Zakł. Etapy Etap

 Mnożnik  

 Czas trwania*

 Wykorzystana moc

 Czwarty

 1   

40m   

53m 20s   

* Modelowy czas trwania etapu.Przykład 4: Dla > jednego urządzenia:

Działa analogicznie jak dla jednego urządzenia (przypadek powyżej) z tą różnicą, że moc wykorzystana etapu jest przeliczana wg wydajności urządzenia, do którego zostało przypięte podczas planowania. Sam sposób obliczeń jest analogiczny jak w ww. przypadku.
Okno etapów można odpiąć/przypiąć za pomocą ikony pinezki.