Zasoby

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Zasoby

Zakładka "Zasoby" przedstawia listę zasobów, jakie zostały zdefiniowane dla danego gniazda produkcyjnego w PRO Managerze.

Uwaga! Jeżeli dla danego gniazda produkcyjnego zdefiniowano zasoby jako "Brak", w zakładce tej będzie widoczna tylko kolumna "Moc wykorzystana".Przykłady, w jaki sposób wyliczane są moce zasobu kompetencji:
Zakładając, że czas trwania zmiany wynosi 06:00 - 14:00, czyli 8g:

Przykład 1: Jedna kompetencja na jednym gnieździe:

 Kompetencja

 Obłożenie w %*

 Obłożenie w h**

 Moc zasobu

1

100

8g

8g

2

80

8g

8g

3

200

8g

8g

* Jest to obłożenie kompetencji zdefiniowane w PRO Managerze dla danego gniazda produkcyjnego.

** Jest to % obłożenia z 8g trwania zmiany, podane w jednostce czasu.


Przykład 1a: Dwie kompetencje na jednym gnieździe:
W przypadku dwóch kompetencji na jednym gnieździe, każda z nich jest wyliczana analogicznie, jak w przykładzie powyżej. 

 Zasoby

 Kompetencja

 Obłożenie

 Moc zasobu*

 Moc wykorzystana

 Moc dostępna

Komp. A

100%   

16g   

6g 30m   

9g 30m   

Komp. B

50%   

8g   

3g 15m   

4g 45m   

* Komp. A: Pracownik X i Y

   Komp. B: Pracownik ZPrzykład 2: Jedna kompetencja na > niż jednym gnieździe:

W takim przypadku należy mieć na uwadze, że podczas rozplanowywania etapów na dane gniazda, one sobie nawzajem "kradną" te same zasoby. Oznacza to, że początkowa moc zasobu (czyli bez zaplanowanych etapów na gniazdach, na których znajduje się ta sama kompetencja) jest wyliczana tak samo, jak w Przykład 1, osobno dla każdego gniazda. 
W przypadku, gdy zaplanowano etapy na co najmniej jedno z tych gniazd, moc zasobu dynamicznie ulega zmianie, wraz z kolejnymi etapami planowanymi na dane gniazdo (lub wraz z modyfikacją już zaplanowanych).

 Gniazdo A

 Obłożenie w %*

 Obłożenie w h*

 Moc wykorzystana**

 Moc dostępna***

 Początkowa moc zasobu****

 Moc zasobu - obliczenia

 Moc zasobu

Komp. 1

100%

16g

3g 12m

5g 36m

16g

Moc wykorzystana 

Moc dostępna

8g 48m

 Gniazdo B

   Komp. 1

75%

16g

7g 12m

5g 36m

16g

Moc wykorzystana 

Moc dostępna

8g 48m

* Analogicznie jak w Przykład 1.** Moc wykorzystana na zaplanowane etapy zleceń produkcyjnych, przypisanych do danego gniazda.

*** Moc dostępna na danym gnieździe, wyliczana jako różnica Moc zasobu - Moc wykorzystana.

**** Moc zasobu przed zaplanowaniem etapów zleceń produkcyjnych na danych gniazdach.


Przykład 3: Nieobecności:

Jeżeli pracownik, który dostarcza moc zasobu (przypisany do kompetencji) ma ustawioną nieobecność w godzinach pracy pracownika, to jest ona brana pod uwagę w wyliczeniach mocy zasobu:

Pracownik X ma przypisaną nieobecność na cały dzień.
Pracownik Y ma przypisaną nieobecność w godzinach 06:00 - 10:00 (4g).
Obłożenie Kompetencji 1 wynosi 100%.

Kompetencja

Moc zasobu bez nieobecności

Moc zasobu z powyższymi nieobecnościami

1   

8g

4g

8gPrzykłady, w jaki sposób wyliczane są moce zasobu urządzenia:
Zakładając, że czas trwania zmiany wynosi 06:00 - 14:00, czyli 8g:

Przykład 4: Jedno urządzenie na jednym gnieździe (bez kompetencji przypisanych do urządzenia):

Moc zasobu to czas trwania zmiany. Do jego wyliczenia nie jest brana pod uwagę wydajność urządzenia. Wydajność ta jest brana pod uwagę przy wykorzystanej mocy.

 Gniazdo

 Urządzenie

 Wydajność

 Moc zasobu

Gniazdo 1

Urządz. 1

100%   

8g   

Gniazdo 2

Urządz. 2

75%   

8g   

Gniazdo 3

Urządz. 3

125%   

8g   


Przykład 4a: Dwa urządzenia na jednym gnieździe:
W przypadku dwóch urządzeń na jednym gnieździe, każda z nich jest wyliczana analogicznie, jak w przykładzie powyżej. 

 Gniazdo

 Urządzenie

 Wydajność

 Moc zasobu

Gniazdo 4

Urządz. 4

100%   

8g   

Urządz. 5

75%   

8g   

Urządz. 6

125%   

8g   


Przykład 5: Jedno urządzenie na > niż jednym gnieździe (bez kompetencji przypisanych do urządzenia):
W takim przypadku należy mieć na uwadze, że podczas rozplanowywania etapów na dane gniazda, one sobie nawzajem "kradną" te same zasoby. Oznacza to, że początkowa moc zasobu (czyli bez zaplanowanych etapów na gniazdach, na których znajduje się ta sama kompetencja) jest wyliczana tak samo, jak w Przykład 4, osobno dla każdego gniazda. 
W przypadku, gdy zaplanowano etapy na co najmniej jedno z tych gniazd, moc zasobu dynamicznie ulega zmianie, wraz z kolejnymi etapami planowanymi na dane gniazdo (lub wraz z modyfikacją już zaplanowanych).

 Gniazdo A

 Wydajność

 Początkowa moc zasobu*

 Moc wykorzystana**

 Moc dostępna***

 Moc zasobu - obliczenia

 Moc zasobu

Urządz. A

100%   

8g   

1g 18m   

4g 2m   

Moc wykorzystana 
+ Moc dostępna

5g 20m   

 Gniazdo BUrządz. A

75%   

8g   

2g 40m   

4g 2m   

Moc wykorzystana 
+ Moc dostępna

6g 42m   

* Analogicznie jak w Przykład 4.

** Moc wykorzystana na zaplanowane etapy zleceń produkcyjnych, przypisanych do danego gniazda.


*** Moc dostępna na danym gnieździe, wyliczana jako różnica Moc zasobu - Moc wykorzystana.
Przykład 6: Urządzenie z przypisaną jedną kompetencją:
Uwaga! Do wyliczenia mocy zasobu dla urządzenia nie jest brana pod uwagę jego wydajność. Jest ona brana pod uwagę przy wykorzystanej mocy (tutaj - Przykład 3).
a. Urządzenie testowe 1 ma wydajność 90% -> do urządzenia przypisana jest Kompetencja 1 z obłożeniem 75% -> do kompetencji jest przypisany jeden pracownik z wydajnością 50%:
Obliczenia: 
1. Moc zasobu jest przeliczana na podstawie wydajności pracownika:
               50% z 8g = 4g <- jest to moc zasobu pracownika dla kompetencji z obłożeniem 75%
2. Moc zasobu pracownika dla kompetencji jest przeliczana na 100% obłożenia:
               4g/0,75 = 5g 20m <- finalna Moc zasobu

 Wydajność pracownika

 Obłożenie kompetencji 

 Urządzenie

 Wydajność 

 Moc zasobu

50%    

75%    

Urządz. 1

90%    

5g 20m    


b. Urządzenie testowe 2 ma wydajność 100% -> do urządzenia przypisana jest Kompetencja 2 z obłożeniem 75% -> do kompetencji jest przypisany jeden pracownik z wydajnością 100%:

Obliczenia: 
1. Moc zasobu jest przeliczana na podstawie wydajności pracownika:
               100% z 8g = 8g <- finalna Moc zasobu

 Wydajność pracownika

 Obłożenie kompetencji 

 Urządzenie

 Wydajność 

 Moc zasobu

100%    

75%    

Urządz. 1

100%    

8g   


Podsumowując Przykład 6
a. Jeżeli w obliczeniach dla pkt. 1 moc zasobu < 8g to ta wartość jest następnie przeliczana na 100% obłożenia (pkt. 2). 
b. Natomiast, jeżeli moc zasobu > 8g to finalna Moc zasobu jest równana do 8g (czyli do czasu trwania zmiany).


Przykład 7: Urządzenie ze zleceniem serwisowym:
Jeżeli urządzenie posiada aktywne zlecenie serwisowe, jego zasób nie jest przeliczany i tym samym nie jest ono brane pod uwagę w przypadku planowania produkcji.


W jaki sposób jest wykorzystywana moc zasobów:
Okno etapów można odpiąć/przypiąć za pomocą ikony pinezki.