Prace dodatkowe

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Prace dodatkowe

Prace dodatkowe to funkcjonalność umożliwiająca utworzenie listy prac dodatkowych wykonywanych przez pracowników na produkcji. Prace te użytkownik wykorzystuje i obsługuje w module PRO Zarządzanie Produkcją, w zakładce Pracownicy oraz bezpośrednio w module PRO POS, Prace dodatkowe.Dostępne funkcje pomocnicze w oknie prac dodatkowych:


Dostępne przyciski w oknie prac dodatkowych: