Prace dodatkowe

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Prace dodatkowe

W oknie widoczna jest lista prac dodatkowych, które pracownik realizował (podświetlone na zielono) lub aktualnie realizuje (podświetlone na pomarańczowo) w bieżącej zmianie. Pracownik może wystartować, zakończyć pracę oraz dodać do niej uwagi.

Na pozycji pracy dodatkowej wyświetlane są:

Po prawej stronie wyświetlane są uwagi dodane do zaznaczonej pracy dodatkowej.


Przyciski i opcje dostępne na ekranie prac dodatkowych:


Okno wyboru pracy dodatkowej:


Lista prac dodatkowych jest pobierana ze słownika prac dodatkowych, z PRO Managera.

W oknie tym jest możliwość wyszukania pracy dodatkowej - przycisk Lupy - uruchamia okno wyszukiwania:


Po wyborze danej pracy dodatkowej wyświetla się okno umożliwiające dodanie uwag:

Po kliknięciu "Zatwierdź" dana praca dodatkowa zostanie wystartowana.