Okno edycji zlecenia produkcyjnego

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno edycji zlecenia produkcyjnego

Zakładka "Dane podstawowe":


Przyciski dostępne w zakładce "Dane podstawowe":


Zakładka "Pozycja":


Przyciski dostępne w zakładce "Pozycja":


Zakładka "Uwagi":


Zakładka "Opis":


Przyciski dostępne w zakładce zleceń produkcyjnych: