Słowniki z uwagami

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Słowniki z uwagami

Słowniki z uwagami to funkcjonalność umożliwiająca utworzenie listy słowników oraz dodanie do nich dowolnej ilości wpisów. Nazwy tych słowników są przypisywane do danej technologii. Jeden słownik może być przypisany do wielu technologii. 


W tabeli głównego okna słowników z uwagami znajdują się następujące kolumny:


Dostępne przyciski w oknie słowników z uwagami:Spis treści:

  1. Okno dodawania/poprawiania słownika